BAKDREV 1338 - 0332

ÖVERSIKT DRIVPAKET

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

Drev

Material

Pris

34

C45

225:-

Du kommer till framdrevet om du väljer MC här nedan, därifrån till kedja

34

41201-323-010

CB 500 FOUR K1-K2 72-77

36

41200-?-?

CB 500 FOUR K3 77-78

Bakdrev 1338

MC-Poolen