BAKDREV 1337 - 0

ÖVERSIKT DRIVPAKET

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

Drev

Material

Duells

36

C45

260:-

41

C45

280:-

Du kommer till framdrevet om du väljer MC här nedan, därifrån till kedja

36

41200-443-630

CB 400 N 81-83, CM 400 T 81-83

Bakdrev 1337

MC-Poolen