FRAMDREV 0410 - 568

ÖVERSIKT DRIVPAKET

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

Drev

Material

Pris

16

16CR

160:-

17

16CR

160:-

Du kommer till kedjan genom att klicka på din modell

16

256-17461-71

XS 650 75-78, XS 650 SE 79-81

-

-

-

17

23801-MZ1-610

CB 1000 F Big 93-94

18

23801-425-010

CB 750 K 80-82, CBR 1000 F 88, CBR 1000 F 89-92

18

23801-445-770

CB 750 C 81, CB 750 F 81-83, CB 750 F2 81-83

Framdrev 0410

MC-Poolen