NEXXUS ERSÄTTNINGSSYSTEM -2003

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

LISTA ERSÄTTNINGSSYSTEM

ÖVERSIKT AVGASSYSTEM

AK

MARVING

MOTAD

-

NEXXUS

Ersättningssystem av 4-1 typ (alt 4-2/2-1).

Polerade rostfria avgasrör.
Godkänd ljudnivå och förgasarna behöver normalt inte bestyckas om.

Priser hittar du i listan ersättningssystem .

Ersättningssystem Nexxus

MC-Poolen