SILVER TAIL SLASCH CUT K02 -2003

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

LISTA CUSTOMSYSTEM

ÖVERSIKT AVGASSYSTEM

Cobra
sl cut

Silver
Tail

V & H
Slash c

V & H
straight

V & H
 hot shot

V & H
str shot

Jardine
slash cut

Jardin
drag pipe

Silver Tail PS

Ljuddämpare med slasch cut. Nyutvecklad version, K02. Värmeskydd medföljer till vissa system men varierar för olika MC-modeller. Insatser för godkänd ljudnivå medföljer men är inte fabriksmonterade. Enkelväggiga rör (blåanlöpning kan uppstå och är ej garantiberättigat)

 
Priser hittar du i listan customsystem.

Silver Tail Slasch Cut

MC-Poolen