DUELLS/ABUS LÅSGARANTI -2006

TILLBEHÖR

LÅS

Duells och ABUS lämnar en unik låsgaranti för vissa (nedan angivna) lås som gäller om lås och fordon köps vid samma tillfälle. Beloppen för garantin skiljer mellan olika fordonskategorier (moped / MC) och återbetalas kontant via inköpsstället för låset. Garantin gäller för uppbrytning av låset och har ingenting med fordonets vanliga försäkring att göra.
Låsgarantin gäller i två år med de villkor som står i låsgarantibeviset och med det belopp som angivits på detsamma. Denna text kan inte åberopas för garantins giltighet eller belopp.

Även om du inte köper ett nytt fordon för att komma åt låsgarantin kan man reflektera över kvalitén då ingen annan låstillverkare vågar lämna en motsvarande garanti. Lås med låsgaranti är troligen bland det bästa du kan välja och bör vara ett mycket vettigt val ändå.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att låsgarantin ska gälla:

Garantin gäller för uppbrytning av låset.
Lås och fordon ska köpas samtidigt på samma försäljningsställe
Det ska finnas en försäkringsanmälan om åverkan/stöld. (kopia skall lämnas)
Det ska finnas en polisanmälan om brottet. (kopia ska lämnas)
Låsgarantins garantibevis ska lämnas.
Kunden ska ha haft en utgift för en självrisk.
Rester av låset som visar att låset blivit brutet ska lämnas.
Kvitto på inköpet av låset ska lämnas.
Garantin gäller i två år från inköpet av låset och med det belopp som är angivet på låsgarantibeviset.

Villkoren ovan kan ändras från Duells/ABUS sida utan att sajten hunnit uppdaterats. Duells/ABUS villkor, angivna i garantibeviset, är de enda villkor som gäller.

Bilder på samtliga ABUS -lås.

 

LÅS MED LÅSGARANTI FÖR MOPEDER

CITY CHAIN X-PLUS 140 CM (1.000:-)
CITY CHAIN X-PLUS 170 CM (1.000:-)
ABUS 140 CM POWER CHAIN (2.000:-)
ABUS 140 CM EXTREME CHAIN PLUS 59 (3.000:-)
ABUS 170 CM EXTREME CHAIN PLUS 59 (3.000:-)

LÅS MED LÅSGARANTI FÖR MC

ABUS 140 CM EXTREME CHAIN PLUS 59 (3.000:-)
ABUS 170 CM EXTREME CHAIN PLUS 59 (3.000:-)

LÅS MED LÅSGARANTI FÖR ATV

ATV-KÄTTING MED LÅS (1.000:-)

Importör Duells. Tillverkare ABUS. Tillverkningsland Tyskland.

MC-Poolen