LÄR DIG MER OM DÄCK

SKINN

STORLEKAR

HJÄLMAR

-

BATTERILADDARE

DÄCK

OLJOR

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

DÄCKSSORTIMENT

DÄCKSDIMENSIONER

Vi håller på att bygga blocket med däck.
Som du säkert märkt är det inte klart än men det kommer det att bli så småningom. Vi hoppas du har tålamod för det är inte gjort i en handvändning och dessutom har det kommit mycket emellan.

Däck är bland de mer komplicerade produkterna på din MC. De ska naturligtvis hålla dig kvar på vägen med en mycket liten anläggningsyta samtidigt som livslängden ska vara lång och priset lågt, komforten hög, egenskaperna för vidhäftning vid både vått och torrt väglag bra och ljudnivån ska vara låg. Eftersom kunskapen om produkten är låg, däck är någonting svart runt fälgen, och möjligheten att enkelt förklara uppbyggnaden och skillnaden mellan olika fabrikat och modeller små ger det utrymme för mycket fuffens. Billigt däck kan vara gammalt däck eller däck som bara till nöds passar din modell.

Gummiblandningen i däcket ger dig olika egenskaper. Enkelt kan man säga att mjukt gummi ger bra vidhäftning och kort livslängd och tvärsom. Det gäller alltså att hitta en kompromiss så att du kan få ut ett rimligt miltal samtidigt som vidhäftningen är tillräckligt bra även i kallt väder (då gummit hårdnar) och i regn. (mönsterutformning och mönsterdjup). De flesta däcksfabrikanter har valt att ge bakdäcken en livslängd på ca 1000-1200 mil. De däck som ger väsentligt fler mil måste då ha något annat som är sämre och det är vägegenskaperna. Visserligen kan man få ut fler mil om man kör lugnare och med rätt lufttryck men det går inte att bygga ett däck som är bäst i alla avseenden. På tävlingsbanorna där väggreppet är prioriterat håller heller inte däcken mer än en tävling (20-25 varv). De har olika typer av däck för olika luft/vägtemperatur, regn eller andra yttre faktorer. Så glöm att du köper ett däck med rena tävlingsegenskaper för de däcken får du byta efter fem mil i vanlig körning och det tycker nog de flesta är för ofta. De däck som har bäst vidhäftning för landsvägsbruk ger inte mer än 2-300 mils livslängd, men vilka mil! Racedäcken är klart dyrare (ca 20%) än "normala" sportdäck och ger mycket högre milkostnader.

Dimensionerna är uppbyggda enligt två system. Det vanligaste är millimeterangivelse som t.ex. 110/90x18 där det första talet (110) anger däckssektionens bredd i mm. Själva måttet (som exempel 180) kan vara mellan 178 och 193 mm beroende på däckets fabrikat och fabrikantens mätmetod och därför kan vissa däck se fetare ut vid samma dimensionsbeteckning. Det förekommer även den äldre beteckningen i tum t.ex. 4.00x18 där 4.00 står för fyra tums sektionsbredd. Sektionsbredd är slitbanans bredd mätt på för däcket rätt fälg (mätfälg) och med rätt lufttryck. Därför kan den verkliga bredden på däcket ändå variera något då fälgar kan vara olika och detta speciellt om du valt en annan dimension än fabrikens rekomendation (= ej rätt fälg). När dimensionen mäts i mm anges även profilförhållandet (/90) som anger att däckets höjd i förhållande till dess sektionsbredd är 90%. Ett sportigt däck är lägre (/50, /55, /60, /70) för att få ett stabilare däck mot fälgen än annars. Det går alldeles utmärkt att välja en mm dimension i stället för en tumdimension. Ett 110/90x18 motsvaras då av 3.75x18 (3.75x2.54=95) men den översättningen tar inte hänsyn till profilförhållandet varför det inte går att räkna så exakt. Tumdimensionerna har profilförhållande som ligger fast för alla dimensioner och detta profilförhållande är 95%. Väljer du en annan dimension än vad som är orginalmonterat så får inte rullningsomkretsen ändras mer än 5% (då kan bilprovningen underkänna din hoj).

Ekrade hjul kan inte ha slanglösa däck eftersom en sådan fälg inte är tät. De flesta diagonaldäck är konstruerade även för att kunna ha slang men det står då angivet efter "tubeless type". Fördelen med slanglösa däck är att de har ett långsammare punkteringsförlopp än ett slangdäck vilket ökar dina möjligheter att avstyra en otrevlig situation. Slang får aldrig läggas i ett radialdäck eftersom dessa däck rör sig på ett annorlunda sätt mot fälgen jämfört med diagonaldäcken. (det finns visserligen speciella slangar men då ska man inte köra fortare än 150 km/tim) I ett slanglöst däck av diagonaltyp går det däremot bra att lägga i en slang om man måste, men se det som en nödlösning. Punkaspray fungerar inte i slangdäck och innehåller en gummimassa som fördelas vid körning inuti hela däcket. Den gör också insidan mycket kladdig till däcksbytarens stora förtret. Mitt i natten ute i skogen struntar man i det och det gör nog Guldvingeåkaren också.

Däcken delas in i tre grupper, diagonal, bältdiagonal och radial.

Diagonaldäcket är det enklaste däcket och lämpar sig bäst för äldre MC. De kan inte användas till sportcyklar av nyare årsmodeller.
Däcket är uppbyggt med diagonal cord som normalt är av nylon. Vanligtvis är det fyra lager av corden som växelvis läggs i vänster respektive högerposition. Ju högre fart du håller desto mer kommer centrifugalkraften att tvinga däcket att få en större omkrets. Den här däckskonstruktionen håller inte ihop däcket speciellt bra vilket medför att anläggningsytan mot vägbanan blir mindre ju fortare du kör. Det rör sig om ca 16-20 mm större diameter för däcket i ca 200 km/tim. Anläggningsytan är då mindre än en tändsticksask för både fram och bakdäcket tillsammans. Däckskonstruktionen är den ursprungliga uppbyggnaden och har funnits så länge däck har funnits. Framdäcken har ett mönsterdjup på ca 5 mm och bakdäcket på ca 9 mm.

Bältdiagonaldäcket har ett bälte av aramid, kevlar eller motsvarande för att förhindra däckets diameterexpansion vilket tar bort ca 75% av diameterökningen och ger stabilare egenskaper oavsett hastighet. Detta påverkar även spårkänsligheten (märks mest på vita streck och dålig vägbeläggning) på ett påtagligt sätt. Det påverkar även däckets värmeuppbyggnad vilket för dig innebär en längre livslängd jämfört med diagonaldäcket. Man pratar om ca 30%. Prisskillnaden är också ungefär 30% men du behöver ju inte lägga om däcken lika ofta och eftersom vägegenskaperna också är bättre ser vi det som ett rimligt alternativ att rekomendera för dig som inte bara ska ha ett fälgskydd och inte har en sporthoj. Däcksbeteckningen har ett "B" efter hastighetsbeteckningen t.ex. "VB"

Radialdäck har en radiellt lagd cord. På framdäcken lägger man inte corden helt radiellt utan med ca 20 graders förskjutning medan bakdäckens cord ligger helt radiellt. Därför finns det speciella fram respektive bakdäck i denna kategori (utan hänsyn till mönster ock dimensioner). Därutöver läggs ibland en cord helt radiellt för att öka stabiliteten. Det ligger dessutom en cord runt däcket för att förhindra diameterexpansion. Normalt ökar diametern inte mer än ca 2 mm vid 200 km/tim. Radialdäcket har en mer eller mindre konstant kontaktyta mot vägbanan och det är däckets flexibilitet i sidled som möjliggör detta. På senare år har det kommit stålradialdäck (corden är delvis i stål till skillnad från vanliga radialdäck där corden helt saknas stålförstärkning.) Det är inte lämpligt att använda den här kategorin däck till de MC som inte är konstruerade för dessa och det är inte heller lämpligt att blanda radial och diagonaldäck (t.ex. ett radial bak och diagonal fram). Märk att du aldrig ska montera ett radialdäck på en MC som inte är byggd för den däckstypen eftersom då inte heller chassit har anpassats för däckets egenskaper.

Orginaldimensionen som fabriken rekomenderar styrs av vilken fälgtyp och bredd som fabriken valt. Ett bredare bakdäck ger högre "ball-faktor" och sämre vägenskaper eftersom däckskontaktytan oftast minskar (!) trots att däcksbredden ökar. Ett 170 däck på rätt fälg ger normalt ett bredare däck än ett 180 däck monterat på samma fälg. Fabrikerna är inte dummare än att de optimerar egenskaperna för just det chassi du har på din MC, det är inte sagt att du själv kan exprimentera dig fram till bättre optimering. Väljer du att bara ändra ett däcks dimension kommer inte styrgeometrin att stämma vilket gör din MC sämre på kurvig väg. Att det händer beror på att när du kör rakt fram och har spår mellan fram och bakdäck ändras spårningen vid nedläggning eftersom du inte längre har samma spårningslinje. Tillverkarens rekomendation brukar vara tillräckligt genomtänkt.

När däckets konstruktiva maxhastighet anges menas vid konstant fart i minst 24 timmar. Om däcket inte förmår avleda tillräckligt med värme kan risk för däcksseparation (slitbanan lossar ifrån däcksstommen) uppträda. Det är därför vare sig lämpligt eller tillåtet att gå ner i hastighetsbeteckning jämfört med fabrikantens rekomendation. (kan hända att SBP orkar kolla) Dock påverkas värmeuppbyggnaden också av fordonets vikt (däckets belastning) vilket gör att marginalerna minskar på din semesterpackade hoj.

Hastighetsbeteckningen på däck delas in i:
P: upp till 150 km/tim.
S: upp till 180 km/tim
H: upp till 210 km/tim
V: över 240 km/tim
W: upp till 270km/tim
Det finns dessutom hastighetsmärkta däck för vissa MC (t.ex. CBR 1100 XX Blackbird) där maxhastigheten är märkt direkt på däcket (för CBR 1100 XX 300 km/tim)

Alla Z däck är gjorda för över 240 km/tim och den beteckningen kombineras med hastighetsbeteckninen samt ett R för radialdäck. Ett ZR-W 73 är ett radialdäck som tål 270 km/tim med en belastningkod 73. För de däck som har separatmärktning med hastighet gäller naturligtvis den märkta hastigheten före däcksbeteckningen.

Däck är färskvara! På däcket står angivet tillverkningstid som en tresiffrig kod. De två första siffrorna är veckonumret och den sista siffran anger tillverkningsårets sista siffra. Är den siffran följd av en triangel så är det ett nittiotalsdäck. Står det 106* är däcket tillverkat vecka 10 1996 men står det 106 är däcket tillverkat vecka 10 1986. Ett däck åldras succesivt men mer än 5-6 år gamla däck ger märkbart försämringar i vägegenskaper och till slut blir däcket så torrt att det blir sprickor. Eftersom däcket påverkas kemiskt av bland annat luftens syre så har det inte att göra med hur många mil däcket har rullat.

Slitagevarnaren på däcket är märkt TWI (Tread Wear Indicator) och är en liten upphöjning från den normala bottennivån på 1.6 mm och när den framträder som ett radiellt band är det hög tid att byta däcket. Lagkravet är 1.0 mm på det mest slitna stället. Redan vid ca 3 mm har du fått kraftigt försämrade egenskaper vad gäller våt vägbana och spårningsegenskaper. Nya framdäck har ett mönsterdjup på ca 5 mm och bakdäcken på ca 9 mm. Vissa sportdäck kan avvika nedåt. Orsaken till att man inte gör djuparre mönster är att däcket då kan röra sig i sidled och då blir naturligtvis vägegenskaperna lidande. Hur det ser ut kan du se på ett däck som körts med för lågt lufttryck där mönstret blir vågigt.

Lufttrycken i däcken säger vi schablonvis ska vara 2 kg fram och 2,5 bak. Högre tryck är bättre än för lågt. Glöm inte att lufttrycket måste anpassas till belastning och körförhållanden så kör du själv ner till närmsta fik har du inte samma krav som om du kör med skjuts och packning 100 mil i följd på Autobahn. Du minskar livslängden på ditt däck vid fel lufttryck. Om du vid 2,5 kg tryck får ca 1000 mils livslängd så får man vid 2 kg bara ut 750 mil. Eftersom vi erfarenhetsmässigt vet att alltför många kör på alldeles för lågt lufttryck (det händer till och med att vissa hojar som kommer in till verkstan inte ens har mätbart lufttryck) innebär det att många betalar extra för att få sämre vägegenskaper och färre mil. Ekrade fälger kräver täta kontrollintervaller, minst ett par gånger i månaden.

Ventilen är trots allt inte så oviktig men har du tänkt på hur viktig den är? Du ska alltid använda ventilhatt. Varför då? Jo, om du har otur kommer det ett litet tyngre föremål som ett gruskorn och lägger sig i ventilen. Centrifugalkraften slungar den ut mot däcket och trycker ner ventilnålen som då inte håller tätt och du har fått "punktering". Är det på framhjulet kan det lilla gruskornet få allvarliga konsekvenser. Dessutom samlas smuts i största allmänhet i ventilen och gör att den inte fungerar på ett bra sätt.

När däcket monteras ska det göras på en väl rengjord fälg. För att på ett smidigt sätt kunna montera däcket på fälgen använder man ett speciellt fett. Detta fett är vattenbaserat för att det efter monteringen ska dunsta bort så att inte däcket flyttar sig på fälgen. Vid extrema påfrestningar som däck med lågt lufttryck och bra grepp (t.ex. enduro) används däckslås och det kan vara aktuellt på vissa off-roadare. Alla däck har en pil som anger rotationsriktningen. Den kan vara olika för de fåtal däck som kan monteras både som fram och bakdäck. d.v.s. när däcket monteras som framdäck ska det vändas jämfört med om det monteras som bakdäck. Det är viktigt att du tänker på rotationsriktningen eftersom däcksstommen är uppbyggd för maximal prestanda vad gäller både broms och acceleration och vänder du på däcket fungerar inte konstruktionstekniken. Du riskerar då att få ett ojämt slitage vilket förkortar livslängden och försämrar ekonomin utöver prestationsminskningen.. Det här ser vi med jämna mellanrum på de MC vi får in till verkstan. Det påverkar också vattenegenskaperna eftersom mönstren är konstruerade för att kunna skyffla undan så mycket vatten som möjligt. (ett bildäck ska skyffla undan ca 12 liter vatten per sekund i 80 km/tim med 3 mm vatten på vägbanan) Vattenplaning är ovanlig på MC-däck men risken ökar med tilltagande sektionsbredd. Det är också viktigt att däcket är ordentligt balanserat eftersom ett obalanserat däck kommer att studsa mot vägbanan och hela tiden ge olika grepp. Om däcket "väger" 30 gram fel på något ställe innebär det i 100 km/tim en kastvikt på 10 kg och det är lätt hänt att tappa en vikt. Du kommer då att förkorta livslängden på däcket och får betala med sämre vägegenskaper under tiden. Det är därför som det är viktigt att däcket balanseras på ett bra sätt (i maskin) och inte balanseras "för hand".

Bältdiagonaldäcken kom i början på 80-talet och straxt därefter kom en hel del nyheter på chassisidan på det som då kallades sportcyklar. Suzukis GSX 750 ES serie med centralstötdämparfjädring får tjäna som exempel på utvecklingen. Det är nog den största förändringen av vägegenskaperna på MC för praktiskt bruk. Visst finns det nyansskillnader både mellan olika däck och motorcykelchassin men den här stora chassiutvecklingen möjliggjordes av däcksutvecklingen.

Radialdäcket kom 1987 och först ut var Michelin med sitt tävlingsdäck och för den vanliga hojåkaren blev det möjligt att köpa däcken under 1988 för rundliga slantar. Även i dag får man ge ca 2.000:- per däck i den här kategorin. Det innebar en väsentlig förbättring av vägegenskaperna genom att däckssidan kunde göras flexiblare samtidigt som anläggningsytan kunde ökas (i varje fall i praktiskt bruk). Fjädringskomforten ökade också eftersom däckssidorna kunde flexa i radialledd trots att stabiliteten bibehölls. De sportcyklar som tillverkats efter ca 1990 har anpassats i chassikonstruktion för att ta tillvara de nya däckens egenskaper och tar vi Honda VFR 750 F som exempel så konstruerades chassit om och det kom en helt uppdaterad modell 1990 med väsentligt förbättrade vägegenskaper.

Dubbel gummiblandning är ett begrepp som började dyka upp i början på 90-talet. Det innebär att däcket har olika gummiblandning på den normala slitytan och ytterkanterna. Eftersom man lägger den hårdare gummiblandningen i slitytans mitt får man en längre livslängd utan att behöva göra avkall på kurvegenskaperna.

Stålradialdäcken började komma 1994 och i dag tillverkas de av Metzeler och Pirelli. Alla däcksfabrikat har kevlarradialdäck och dessa kom i mitten på åttiotalet.. Fördelen med båda typerna är ökad stabilitet och ökad värmeavledning. Det kan diskuteras en stund om stål är bättre än t.ex. kevlar. Kevlar är något lättare och allt som minskar den ofjädrade vikten är till fördel för vägegenskaperna. Det är just därför man har inverterade framgafflar eftersom som det normalt är det undre gaffelbenet (det grövre utanpåliggande) som är tyngst. Det är bättre att det inre gaffelröret rör sig och det tyngre sitter fast. Nackdelen blir istället att tyngdpunkten förskjuts något uppåt. Däckets vikt varierar inom ca 0,5 kg mellan tyngsta och lättaste variant.

Ett däck som inte är monterat och förvaras hos tillverkare/grossist förvaras mörkt och svalt för att minska åldrandet. Du ska inte förvara ett däck varmt eftersom det då torkar på betydligt kortare tid. När du vinterförvarar din hoj i ca 6 månader ska du ha högre lufttryck (ca 1 kg mer än annars) än vid körning eftersom du oftast inte flyttar på hojen under vintern. Har du otur kan du få en deformation så att däcket inte förblir helt runt. Du kommer då att få obalans i däcket vilket förkortar livslängden. Av andra skäl är det inte lämpligt att palla upp hojen så att båda däcken hänger i luften. Du ska inte fylla på mer än ca 4 kg.

Fälgens ojämnhet och däckets orundhet är också viktigt för köregenskaperna. Alla gjutna fälgar är visserligen svarvade (inte stålfälgar för ekerhjul) vilket gör att dessa alltid är runda men de kan däremot kasta i sidled. Något måste de få kasta men över 2 mm sidledsvis börjar märkas på hojen (hur mycket chassit sväljer är ju olika mellan olika motorcykelmodeller). Ekerhjul kan bli sidledsskeva om man inte justrar ekrarna ibland. När ett ekerhjul blivit skevt är det svårt att justera detta utan att fälgen blir orund. Det är med andra ord inget amatörjobb. Det kan vara väsentligt för de som har en större customhoj med mycket effekt och naturligtvis ekerhjul. Ju större hjuldiameter och ju klenare ekerdimension desto större känslighet.

Däcksbeteckningar på däckssidan. antal lager (4pr) belastningskod.

MC-Poolen