HUR SKA JAG LADDA MITT MC-BATTERI

ÖVERSIKT MOPEDER

Batteri är i sammanhanget ett slarvigt uttryck eftersom det inte är ett batteri utan en ackumulator. Ackumulatorn är, till skillnad från batteriet, byggt för att både tillföras och avföras ström. Vi använder ändå gängse uttryck, batteri, i texten nedan.

Det finns flera olika typer av batterier på marknaden och de vanligaste är:

Äldre batterityp med skruvkorkar för cellerna.
Nyare typ av batterier som är förslutna och inte kan återfyllas. (AGM)

Grundläggande skötselråd:

Det är vanligt att batterier sitter kvar i fordon under den del av året då fordonet inte används. Detta är inte särskilt bra då det i princip alltid finns krypströmmar som på sikt tömmer batteriet. Går laddningen i batteriet ner till en för låg nivå innebär det en risk att batteriet inte fortsättningsvis kan laddas upp igen eller om det ändå går att ladda att man tappar effekt.
Används ett fordon sällan eller står still under en längre period (vintern) bör batteriet kopplas loss och underhållsladdas.
Tänk på att larm, klockor och annan extrautrustning i elsystemet kan dra ström utan att man direkt reflekterar över detta.

Det är upp till ägaren att se till att batteriet laddas även under de perioder då fordonet inte används. Sköts inte denna underhållsladdning är inte det en garantifråga.

Ett batteri av den nyare AGM-typen (slutna eller s.k. underhållsfria) får inte laddas med annat än en pulsladdare!

Då den nya typen av batterier (AGM) inte kan återfyllas måste de laddas med nyare typer av laddare, s.k. pulsladdare. Detta beror på att ett batteri som laddas med för stark ström inte ta åt sig all energi och överskottet omvandlas till värme. När batteriet blir (för) varmt förångas elektrolyten (syran) och passerar ut genom en övertrycksventil. Då koncentreras syran till en oacceptabelt hög nivå. Detta kan förstöra batteriet och är inte en garantifråga.
AGM-batterier är inte underhållsfria men betydligt underhållsfriare och används som huvudregel i alla fordon som produceras idag.

Den äldre typen av batterier behöver underhåll!

Alla äldre batterityper som är påfyllningsbara måste kontrolleras med skäliga mellanrum. Vilken denna tidsrymd är beror på yttre klimat, användning, laddström hos fordonet etc. Kontrollera hellre syranivån för ofta än för sällan. Går syranivån under cellplattornas nivå börjar en fragmentering av isolatormaterialet och kan orsaka kortslutning i batteriet. Detta syns tydligt eftersom de flesta batterier idag har transparanta höljen. Får man en vit avlagring på cellpaketet har nivån legat för lågt och vid sådana fel gäller inga garantier.
Vad som gäller för laddning av AGM-batterier gäller även för denna typ av batterier med undantag av att det inte behövs en pulsladdare. (men pulsladdaren är inte till skada)
Vid påfyllning av "syra" skall destillerat vatten användas. Destillerat vatten finns på de flesta bensinstationer. Undvik att använda s.k. avkalkat vatten då det ger mer avlagringar och förkortar batteriets livslängd.

Batterier laddas ofta med för hög laddström!

Ett batteri skall som huvudregel laddas med max 1/10 av batteriets Ah mätt i Ampére. Ett batteri på 5 Ah skall följaktligen laddas med max 0,5 A, ett batteri på 10 Ah med max 1 A och ett batteri med 15 Ah med max 1,5 A.
Att använda en laddare avsedd för bilar är helt förkastligt och förstör oftast batteriet! Petar du in 4 A (vanlig laddström för en bilbatteriladdare) i ett batteri på 5 Ah har du ca 8 gånger för stark laddström. Därutöver kan billiga laddare ge ganska stark ström i början, inte ovanligt med ända upp till 10 A. Fel av denna karaktär är ganska lätta att diagnostisera och gör att garantin inte gäller.
Nyare smarta laddare känner av batteriets laddnivå och kan i princip lämnas igång under ganska långa tidsperioder. Kontrollera alltid sådant med tillverkarens rekomendationer. Det står även i allmänhet på batteriet om hur stark laddström som batteritillverkaren anser är lämplig.

Elektriska komponenter har oftast begränsad garanti.

Detta beror på att komponenterna kan förstöras av så många olika skäl utanför fabrikantens kontroll. Det kan ändå vara värt att nämna att det skiljer i kvalité mellan olika batterifabrikat. Även monteringen av batteriet har betydelse för livslängden, sitter batteriet löst och skakar begränsar även detta livslängden.

Sköt om ditt batteri med kärlek, då varar det betydligt längre.

Det kan också vara värt att nämna att billiga batterier är billiga av något skäl. Oftast är materialvalen enklare och det är inte ovanligt att det billiga batteriet bara är billigt om du inte ska ha ditt fordon kvar särskilt länge. I allmänhet kan man säga att dessa batterier inte är särskilt prisvärda.

MC-Poolen