INFORMATION OM OCH FRÅN CTEK BATTERILADDARE

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

BATTERIER

CTEK BATTERILADDARE

 

 

Laddare gentemot batteriet.

Den viktigaste egenskapen för en laddare är precisionen att nå den exakta spänningen under laddningscykeln. För hög spänning förorsakar kokning av batteriet. Det blir oanvändbart på grund av uttorkade celler och spaltkorrosion som beror på hög syrakoncentration och överhettning under laddningen. För låg spänning ger ett ofullständigt laddat batteri som kommer att tappa mer och mer kapacitet tills det slutligen blir oanvändbart.

 

CTEK Batteriladdare

Typiskt linjär-laddarbeteende i jämförelse med CTEKs laddarbeteende.

 

Alla elnät lämnar tyvärr inte konstant 230V spänning. Även mindre variationer från nätet gör att batteriet blir underladdat, eller gör att det gasar (kokar). Underladdning medför att den negativa plattan inte blir fullt omvandlad och därmed kommer en del av materialet att bli inaktivt. Överladdning medför att batteriet kokar med följd att det torkar ut och att värmeutvecklingen förstör blyplattorna.

 

 

CTEKs primärswitchade laddare är oberoende av variationer i nätspänningen vilket gör att batteriet laddas effektivt.

 

Typiskt linjär-laddarbeteende i jämförelse med CTEKs.

 

 

Uppbyggnad och funktion av olika typer av batteriladdare.

 

Linjära laddare är uppbyggda av en transformator som omvandlar nätspänningen ner till laddspänning. I sin enklaste form har de endast ett motstånd för att begränsa strömstyrkan. De blir så varma att de inte kan ha ett tätt hölje. Därför är de endast lämpliga för inomhusbruk och då bara för öppna bly/syrabatterier. De behöver övervakas för att undvika kokning. Det är den vanligaste typen av laddare som oftast säljs på bensinstationer. Enkel och billig - men skadar batteriet. Ingen kontroll av laddspänningen förorsakar kokning.

 

Reglerade linjära laddare har en stor transformator som omvandlar nätspänningen ner till laddspänning. Reglering av laddspänningen sköts via en regulator som styr en likriktare. Enkel övervakning av laddprocessen genom avstängning vid inställd spänning. Stor, tung och klumpig. Fläktkyld. Högt ström- och spänningsrippel som ger oljud från laddaren och störningar på kringutrustning. Hög energiförbrukning. Känslig för variationer i nätspänningen, som direkt påverkar laddspänningen. Höga EMC-störningar.

 

Lösningen på problemen ovan finns i den primärswitchade laddaren.

Den linjära transformatorn är ersatt av en likriktare och en elektronisk brytare. En utjämningskondensator lagrar energin som en hög likspänning (ca 300V). Högfrekvenstransformatorn (50 000Hz) omvandlar den höga spänningen ner till exakt laddspänning. Transformatorn är mer effektiv och utvecklar mindre värme. En regulator styr den elektroniska brytaren för att i varje stund hålla den rätta spänningen och strömnivån till batteriet. Den primärswitchade laddaren är okänslig för matningsspänningen. Den lämnar från sig exakt laddspänning vilket är viktigt för att få ett fulladdat batteri och en lång livslängd. Den har ett försumbart rippel och den är liten och effektiv. Den kyls genom naturlig konvektion. En primärswitchad laddare kan göras skölj- och dammtät (IP65).

 

Batteriladdare från CTEK laddar Ert batteri på ett kontrollerat sätt för att optimera batteriets kapacitet och livslängd.

 

 

Laddare gentemot säkerhet.

Batteriladdare används ofta i fuktig och dammig miljö:
Utomhus
I garage
I husvagnar och husbilar
I hamn och på båtar
Vid all användning utomhus skall sköljtäta laddare användas.

Batteriladdare från CTEK är skölj- och dammtäta (IP65).

 

Laddare gentemot utrustning.

Störningar och rippel från spänning och ström kan förstöra känslig utrustning ansluten till batteriet:
Radioutrustning i bilar.
Teleutrustning i husvagnar
GPS och navigationsinstrument i båtar
Känslig utrustning i utryckningsfordon

 

Jämförelse mellan linjär laddare och CTEKs laddare avseende ström- och spänningsrippel och EMC.

Linjär laddare som ger 9,7 ampere, ger samtidigt ett spänningsrippel med 2 V vid en medelspänning på 12,5 Vg. Oljudet kan uppfattas i t.ex. en radio. Testet utfördes i vårt eget lab.

 

 

Den primärswitchade CTEK laddarens oväsen är försumbart. Samma skala som i föregående bild användes.

 

Samma linjära laddare som ovan, har vid en laddström på 9,7 ampere ett strömrippel på 40 ampere.

Strömripplet från den primärswitchade CTEK laddaren är försumbart. Samma skala som i föregående bild har använts.

Störningen och rippeln från CTEKs batteriladdare är försumbar.

 

Laddare gentemot myndighetskrav.

Inom EU måste alla batteriladdare vara CE märkta.
Kräv tredjepartstest och godkännande av utrustningen för Er egen säkerhet.
Batteriladdare från CTEK är testade och godkända av SEMKO, JET och UL.

TILLBAKS TILL CTEK BATTERILADDARE

TEXT FRÅN WWW.CTEK.SE

 

MC-Poolen