ORDFÖRKLARINGAR

ENGELSK-SVENSKT TEKNISKT LEXIKON.

SKINN

STORLEKAR

-

-

-

DÄCK

OLJOR

Snabbguide:
För att leta upp ett ord, om du använder Netscape Navigator eller Internet Explorer, tryck <CTRL>+<F> för att söka och skriv ordet plus ett kolon, exempelvis "gore-tex:" för att söka efter förklaringen på ordet "Gore-Tex". Du behöver inte tänka på stora/små bokstäver, det tar webläsaren hand om. Använder du en Macintosh trycker du <Kommando>-<F> istället.
Vill du leta upp ord på en viss bokstav, använd sökfunktionen som vanligt men skriv ".G." istället (ersätt "G" med den bokstav du letar efter, ex.vis ".T.").

.A.

ACEA: Se CCMC

ADDITIV: Tillsatsmedel i oljor för att ge speciellt önskade egenskaper som skumtålighet eller korrosionsskydd.

AIRDURA: Ett av de olika yttertygerna som används i textilplagg. Principen är att fibern är som ett sugrör som ska omfördela värmen i plagget. Finns även i en tunnare variant, Half Airdura. Väven tillverkas i Korea och betraktas som en enklare variant av "originalväven" som heter DuPont Cordura. Vävarna finns i olika tjocklekar som klassas efter trådtjocklek och naturligtvis påverkar tygets rivstyrka. Vanligast är 500d.

ANILINSKINN: Ett mjukbehandlat skinn för extra följsamhet. Tål inte vatten som vanligt skinn.

ANTIOXIDANT: Tillsats i bl.a. olja som förhindrar eller fördröjer oxidation.

ANTI-WEAR: AW är slitageminskande tillsatser för t.ex. hydrauloljor. Motverkar det långsamma slitaget.

API: American Petroleum Institute. Klassificering av driftsbetingelser för motoroljor. Se tillbehör/oljor.

ATF: Automatic Transmission Fluid. Smörjolja för automatväxellådor och för framgaffeln på din mc.

.B.

BROWN CRACKET: En färg på skinnplagg. Basen är mörkt brunt som gränsar till svart. Slipade kanter vid skinnskarvarna ger "ser sliten ut" effekt.

.C.

CCMC: Committee of Common Market Automobile Constructors. En europeisk sammanslutning av fordonstillverkare inom EU, som samordnar och handlägger frågor som rör specifikationer och föreskrifter om smörjmedel för motorfordon. CCMC ombildades 1993 till ACEA då även europeiska motortillverkare med huvudkontor utanför EU kunde bli medlemmar.

CCS: Cold cranking simulator. Mätmetod för bestämning av en motoroljas viskositet vid låga temperaturer. Uttrycks i enheten centipois (cP) vilket är enheten för dynamisk viskositet.

CE: Ett normsystem som är gemensam för hela EU. I vårat fall så är det reglerna om skyddsutrustning som är aktuella. Alla plagg med skydd ska ha en viss nivå om genomsläpp av kraft i dessa och helgodkända plagg skall dessutom hålla vissa rivstyrkevärden. CE-normer finns för de flesta områden som behandlar säkerhet (du känner igen CE från t.ex. elkomponenter)

CEC: Coordinating European Council. Utarbetar provningsmetoder för smörjmedel och motorbränslen.

CENTISTOKE: (cSt) Måttenhet för kinematisk viskositet för oljor. Kan även skrivas mm2/s.

CHAPS: Jeans där skinnet inte riktigt räckte till. Visar grenen och de flesta vill nog ha jeans under.

COMFORTEX: Ett av de kopiematerial som finns av Gore-Tex. Andas/vattentätfunktion genom ett membram med mikroskopiska hål.

CORDURA: DuPonts "originalmaterial". Ett starkt nylonmaterial som används som yttertyg i de flesta Gore-Tex plagg (de i det övre prissegmentet) och vissa plagg som har andra motsvarande membran. Finns i flera tjocklekar men vanligast är 500d (trådens tjocklek). Namnet är skyddat och får inte kopieras men det görs ändå i stor utsträckning. Finurliga namn som Cardura, Condura och Kodura finns för att du ska tro att du köper något annat än det du gör. Rena falsarier förekommer också, jämför med "Lewis-jeansen" i Bangkok. Tillverkas på flera ställen. Den USA-tillverkade DuPont Corduran anses som starkast och kan nog idag anses matcha normala skinnkvalitéer.

CYLINDERPOLERING: Polering av cylinderväggarna under drift. Slitageform som försämrar oljans möjlighet att häfta vid cylinderväggarna och att upprätthålla en smörjande oljefilm.

.D.

D-STORLEKAR: Vidare storlekar än normalt. Herrstorlekar dubblas (108 är en vidare 54) och damstorlekar halveras (20 är en vidare 40)

DELKASKO: En försäkring som innehåller de två huvudmomenten trafikförsäkring och stöld. Se försäkringar.

DETERGENTER: Ämnen som försätter andra ämnen i dispersion (finfördelning). Fungerar renhållande i smörjoljor.

DISPERGENTER: Tillsatmedel i smörjolja som motverkar flockning och avlagring på metallytor av olösliga förbränningsprodukter och andra föroreningar genom att hålla dessa svävande i oljan.

DISPERSION: Avser oljor. Finfördelning av något ämne.

DOUBLEGRADEOLJA: Olja som täcker två SAE-klasser (se tillbehör/oljor)

DROPPUNKT: Droppunkten är den temperatur vid vilken smörjfett under givna provningsbetingelser övergår från plastiskt till flytande tillstånd, d.v.s. när smörjfettet avger droppar.

DRYWAY: Halvarssons namn på membran för textilplagg. Dryway är ett registrerat varumärke. Membranet som används kan variera men vanligast är Reissa.

.E.

EP: Extreme pressure (extremt tryck). Beteckning för tillatser i oljasom används för att minska slitaget där risk för metall-mot-metall-kontakt förekommer.

ESTER: Kemisk förening av alkohol och syra, basolja för olika typer av syntetiska oljor.

.F.

FLAMPUNKT: Den lägsta temperatur vid vilken en vätskas ångor kan antändas (används om t.ex. oljor)

.G.

GETSKINN: Skinn från get naturligtvis. Ett mycket segt och rivtåligt skinn. Känns hårdare när plagget är oanvänt.Töjer sig mindre än nötskinn. Huden på geten är tunnare än huden från nöt vilket gör att skinnet är tunnare.

GLASFIBER: Fibrer av rent glas. Används framför allt i dyrare hjälmar men då i kombination med i första hand kevlar. Ger ett extremt starkt material för detta ändamål.

GORE-TEX: Ett membram med 1,4 miljarder porer per kvadratcentimeter som sätts in i något plagg som oftast är gjort av Cordura d.v.s. det vi vanligen kallar Gore-Tex ställ. Gore-Tex membranet sitter alltså innanför yttyget. Gore-Tex kan också användas under skinn men eftersom skinnet blir blött och tar lång tid att torka används inte den kombinationen särskilt mycket. Gore-Tex är ett produktnamn och det finns flera "piratmaterial" som Sympatex, Comfortex, Reissa och Nibo med motsvarande funktion men tillverkade av andra fabriker.
Principen bygger på att membranet har mikroskopiska hål som är tillräckligt stora för att släppa igenom vattenånga men för små för att släppa igenom vatten p.g.a. vattnets ytspänning. Ger ett helt tätt plagg som andas.

.H.

HALVFÖRSÄKRING: En försäkring som innehåller de två huvudmomenten trafikförsäkring och stöldförsäkring. Se försäkringar.

HD-OLJA: Heavy Duty. Beteckning (norm) använd i ett gammalt API-system. Heavy Duty har idag ingen speciell betydelse utom möjligen som falskt försäljningsargument för de som inte känner till begreppet.

HELFÖRSÄKRING: En försäkring som innehåller de tre huvudmomenten trafikförsäkring, stöld och vagnskadeförsäkring. Se försäkringar.

HELKASKO: En försäkring som innehåller de tre huvudmomenten trafikförsäkring, stöld och vagnskadeförsäkring. Se försäkringar.

HUNDRASTORLEKAR: Längre storlekar än normalt. Herrstorlekar ökas med 100 (154 är en längre 54) och damstorlekar dubbleras (80 är en längre 40)

HYDROLYS: Spjälkning av kemisk förening genom inverkan av vatten.

.I.

INHIBITOR: Tillsatsmedel som fördröjer eller förhindrar kemiska reaktioner, t.ex. oxidation eller korrosion.

INTEGRALHJÄLM: Hjälm som är täckt framför ansiktet.

.J.

JETHJÄLM: Öppen hjälm, motsats till integralhjälm

.K.

KASKOFÖRSÄKRING: Ett annat namn på hel och/eller halvförsäkringsmomenten i en vanlig fordonsförsäkring.

KEVLAR: Ett konstmaterial som är mycket starkt. Kan formas till de mest skiftande "material" såväl mjuka som hårda. Används till att förstärka kläder, stövlar, handskar och hjälmar. Ger dig ett hållbarare plagg om olyckan är framme.

KOLVÄTEN: Kolväten är benämningen på en grupp kemiska ämnen bestående av kol och väte. Dessa utgör huvudbeståndsdelen i alla petroleumprodukter.

KOMPOSITMATERIAL: Ett material uppbyggt av två eller flera material av vilka ett fungerar som bindemedel och den eller de andra utgör en armering eller förstyvning i form av fibrer.

KORROSIONSINHIBITOR: Förhindrar korrosionsangrepp på metall genom kemisk eller elektrolytisk reaktion.

.L.

LEXAN: Ett fabrikatsnamn av plast som i första hand används till hjälmvisir. Ibland även använt till billigare hjälmar.

.M.

METALLTVÅL: Benämning på en tvål tillverkad av fettsyra och metallsalt. Sådana tvålar utgör vanligtvis förtjockningsmedel i smörjfett, t.ex. tvålar baserade på litium, kalcium m.fl.

MINERALOLJA: Råolja som förädlats genom raffineringsprocesser.

MOCKA: Insidan av skinnet behandlat för bättre hållbarhet. Olämpligt i motorcykelsammanhang.

MULTIGRADEOLJOR: Olja som täcker minst tre SAE-klasser (se tillbehör/oljor)

.N.

NAPPA: Ytsidan av skinnet. Används ofta i reklamen när man inte vill ange vad skinnet kommer från för djur.

NIBO: Ett av de kopiematerial som finns av Gore-Tex. Andas/vattentätfunktion genom ett membran med mikroskopiska hål.

NLGI: National Lubricating Grease Institute. Klassificering av konsistensen hos smörjfett. NLGI2 är normalfast.

NUBUCK: Ovanläder med mockaslipad yta, imitation av hjortskinn

NÖTSKINN: Skinn från ko eller buffel. Slätare struktur och porösare skinn. Tjockare skuret än get. Töjer sig något mer än get.

.O.

OUTLAST: Material framtaget av NASA för att omfördela kroppsvärme. Används av bl.a. Halvarssons i vissa textilplagg för att minska värmen i plaggen.

OXIDATION: Kemisk reaktion med syre. Oxidation av petroleumprodukter medför att slam och andra hartsliknande föroreningar bildas. Oxidation påskyndas av höga temperaturer och närvaro av katalysatorer, t.ex. katalytiskt verkande metall som koppar samt riklig närvaro av syre.

.P.

POLISHJÄLM: En öppen hjälm som är låg, dv.s. inte går ner så långt över öronen. Namnet kommer ifrån att den amerikanska polisen använder denna hjälmtyp då de måste kunna höra ordentligt utan att ta av sig hjälmen. Blir väldigt bullrig redan i normala farter eftersom den inte sluter tätt runt öronen. Men den har hög ballfaktor!

POLYALFAOLEFIN: Namnet på den vanligaste syntetoljan som används i allt från bilar till industrimaskiner. Fungerar över ett mycket brett temperaturområde. Framställs genom en komplicerad polymerisation. Är blandbara med mineraloljor. Förkortas PAO.

POLYGLYKOL: Syntetisk olja. Används till bl.a. bromsvätska.

POLYKARBONAT: Ett plastmaterial som används till billigare hjälmar.

PPM: Parts per million. miljondelar.

.Q.

.R.

REISSA: Ett av de "kopiematerial" som finns av Gore-Tex. Andas/vattentätfunktion genom ett membran med mikroskopiska hål. Idag det vanligaste membranet för användning i MC-kläder. Finns även i en senare generation lanserad 2002, Super Reissa, med ytterligare förbättrade egenskaper.

RYGGSKENA: En plast eller läderskena som ligger i en ficka i fodret på jackan. Avsikten var att skydda ryggraden bättre i en olycka vilket inte fungerade. Kravet på ryggskena i säkerhetsställ togs bort efter det att inga påvisbara fördelar kunde märkas utan snarare kunde skenan skada i vissa fall. Om du fortfarande har ett sådant skydd rekommenderar vi dig att inte använda det.

RYGGSKYDD: Ett skydd som oftast är päronformat och sätts fast på kroppen. Avsikten är att skydda ryggraden bättre i en olycka. Skyddet sitter fast med olika typer av band/brett elastiskt bälte runt magen och ibland axelremmar. Finns också som västmodell med blixtlås fram. Helt dominerande lösning idag och rekommenderas för att höja säkerheten. Materialen skiljer sig åt mellan olika fabrikat men olika kompositmaterial eller kevlar är vanligast.

RÅLÄNGD: Betyder att benen på framför allt jeans inte är upplagda utan sydda för att kunden själv ska kapa av och limma eller sy upp dessa. Många klipper bara av till lagom längd. Man får inte missa att fästa sidossömstrådarna då dessa annars revar upp sig.

.S.

SAE: Society of Automotive Engineers. Klassificeringssystem för bl.a. motoroljor. (se tillbehör/oljor)

SILICONOLJA: Syntetisk olja som används bl.a. till bromsvätska (ej blandbar)

SKJUVSTABILITET: Ett mått på en oljas förmåga att motstå viskositetsminskning på grund av nedbrytning av s.k. VI-improver.

SMÖRJFETT: Olja som förtjockats med t.ex. en metalltvål till ett plastiskt smörjmedel. Används där man inte kan använda oljesmörjning eller där man vill både smörja och täta, t.ex. i lager och packningar.

SPALTLÄDER: Underhuden som tidigare kastades används idag till att göra skor och stövlar av. Den pressas för att få en ytstruktur som påminner om ytläder. Hårt skinn som har sämre slitstyrka än riktigt ytläder. Används för att göra skorna billigare. De flesta motorcykelstövlar tillverkas av spaltläder.

STRINGJEANS: Skinnjeans med snörning i sidan.

SUPER-REISSA: Ett av de "kopiematerial" som finns av Gore-Tex. Andas/vattentätfunktion genom ett membran med mikroskopiska hål. Lanserades 2002 som andra generationen membran med ytterligare förbättrade egenskaper.

SYMPATEX: Ett av de kopiematerial som finns av Gore-Tex. Andas/vattentätfunktion genom ett membran med mikroskopiska hål.

SYNTETISKA SMÖRJOLJOR: Samlingsbegrepp för syntetiskt framställda oljor där man tagit fram produkter med egenskaper som t.ex. oxidationsstabilitet och köldegenskaper. Exempel på syntetoljor är polyalfaolefin, polyglykol, silikonoljor och syntetiska estrar.

SYRATAL: Anger den mängd kaliumhydroxid (KOH) i mg som åtgår för att neutralisera ett gram oljeprov. Används i bedömning av oljans oxidation. Benämns TAN (total acid number) eller NZ (Neutralization Zahl)

SÄKERHETSSTÄLL: Ett begrepp som Halvarsson och Folksam lanserade i början av 80-talet. Innebar att man tillverkade skinnställen efter en speciell norm vad gäller skinnkvalitét, färgsättning och vadderingar (temperfoam). Ursprungligen krävdes en plastskena (ryggskena) som stoppades in i en ficka i fodret på jackans rygg men detta krav slopades ganska snart eftersom det inte kunde påvisas någon positiv effekt, snarare tvärsom. (Jämför ryggskydd) Efter några år tog TSV över test och normering. Begreppet försvann i samband med att TSV lades ned. Ersatt av CE-normen. Numer lämnar inga försäkringsbolag rabatt för att säkerhetsställ används.

.T.

TBN: En oljas förmåga att neutralisera sura restprodukter.

TEMPERFOAM: Ett vadderingsmaterial som blir hårt vid slag. Används till skydd (axlar, ärmbågar och knän) i säkerhetsställ där det var ett krav. Har egenskapen att det är mjukt vid långsam böjning men blir hårt vid snabba ändringar som slag (jämför ett rullbälte i en bil). Används fortfarande i många säkerhetsplagg.

THINSULATE: Ett tunt material (foder) som återreflekterar kroppsvärmen. Används ofta i handskar och stövlar som värmehöjande foder.

TSDI: Peugeot´s namn på sin digitala insprutning, Two Stroke Direct Injection.

.U.

URSPRUNGSEFFEKT: Ett nytt begrepp som innebär den maximala effekt som motorcykeln har från fabrik. Används för nyare fordon i vissa bolag för att hindra nedklassning av försäkringen.

.V.

VAGNSKADEFÖRSÄKRING: Det försäkringsmoment som skyddar dig mot egenvållad olycka och vandalisering.

VISKOSITET: Mått på en vätskas trögflutenhet vid viss angiven temperatur.Uttrycks i centistoke (cSt).

VISKOSITETSINDEX: (VI) Mått på ändring i en vätskas viskositet vid temperaturändring. Ju högre värde desto mindre ändring i viskositeten.

.W.

.X.

X-LITE: Ett kompositmaterial som Nolan använder i sina dyrare hjälmar. Ett starkt och lätt material som väl konkurerar med glasfiber/kevlar.

.Y.

.Z.

.Å.

.Ä.

.Ö.

MC-Poolen