TEKNISKT LEXIKON W

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

w-clip fjäderklämma
wall däckssida
wall plug stickkontakt
warning lamp varningslampa
warning signal varningssignal
warp skev, kasta sig
warranty garanti
washer bricka
water jacket vattenmantel
water pump vattenpump
water temperature gauge kylvattentemperatur-avkännare
water cooled vattenkyld
water tight vattentät
wattage effektförbrukning
way förslitning
wedge kil
weight vikt
wet våt, fuktig
wheel alignment hjuljustering
wheel balance hjulbalans
wheel base hjulbas
wheel hub hjulnav
wick veke, hylsa
width of a tooth kuggbredd
wing nut vingmutter
wipe torka
wiring diagram kopplingsschema
workable möjlig att bearbeta
worm snäcka
worn nött, sliten
worn out förbrukad, utsliten
wrist pin kolvbult, vevtapp

MC-Poolen