TEKNISKT LEXIKON V

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

v-belt kilrem
v-engine v-motor
vacuum vakuum
valve ventil
valve cap ventilhatt
valve clearance ventilspel
valve core ventilkägla
valve cover ventilkåpa
valve disc ventiltallrik
valve flap ventilklaff
valve float ventilsläpa
valve gear ventilmekanism
valve grinding ventilslipning
valve guide ventilstyrning
valve inner spring inre ventilfjäder
valve rod ventilstång
valve seat ventilsäte
valve split cotter ventilknaster
valve tappet ventillyftare
valve ball ventilkula
vice skruvstycke
voltage spänning
voltage regulator spänningsregulator

MC-Poolen