TEKNISKT LEXIKON T

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

tachometer varvräknare
tackle lyftblock
tail lamp baklampa
take off starta
tap gängsnitt
taper pin konpinne
taper roller bearing koniskt hjullager
tapered journal kon-tapp
tappet ventillyftare
tappet clearance ventilspel
tappet guide ventilstyrning
tdc övre dödpunkt
theftproof stöldsäker
thick grov, tjock, tät
thickness tjocklek
throttle trottel
throttle cabel gaswire
throttle valve gasspjäll
through hole genomgående hål
throw in koppla in
throw out koppla ifrån
thrust ball bearing axialkullager
thrust collar tryckring, ansats
thrust washer tryckbricka
tick over tomgång
tie bar tväsrstag
tighten dra åt, sätta fast
tighten up a bearing sätta an ett lager
tightness test täthetsprov
time relay tidsrelä
timing chain kamkedja
timing chain tensioner kedjespännare
timing gear kamdrev
timing light tändningslampa för inställning
timing mark markering för tändläget
tooth kugg
toothed belt tandrem
torque vridmoment
torsion vridning
touch ligga an
toughness seghet
track bana, spår
tract kanal
traction dragkraft
train of gears kuggtransmission
transfer port överströmningskanal
transmisssion kraftöverföring
transverse diagonal, tvärgående
trap ventilklaff
tread däckets slitbana
trouble shooting felsökning
trunnion justerstycke
tube rör, slang
tune finjustera
tune up justering av motor
tuning trimning
turbocharger turbokompressor
turn vrida
turn off stänga av
twist grip gashandtag
tyre däck

MC-Poolen