TEKNISKT LEXIKON S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

sample prov, pröva
scavenge pump oljepumpens retursida
score skåra, repa
scraper ring oljeskrapring
scrutinize undersöka
seal försluta, tätning
seam fog, skarv
seat säte
secondary chain drivkedja
section genomskärning
security bolt säkerhetsbult
seepage läckage
selector väljare
selector fork växelförare
self-adjusting självjusterande
self locking nut låsmutter
self locking wrench griptång
semi-automatic halvautomatisk
separator avdragare
series connection seriekoppling
set sats
set collar stoppring, ställring
set up rigga upp, ställa in
setting inställning
shaft axel, fäste
shaft drive kardandrift
shake proof skaksäker
shank skaft, stång
sharp edge skarp kant
shell skal
shift växla, ändra
shifter växelförare
shock absorber stötdämpare
short circuit kortslutning
short reach kort tändstift
shoulder ansats, klack
shrink krympa
shunt förbikoppla
shut off koppla ifrån, stänga
shutter lucka
side valve sidventil
sidelight parkeringsljus
silencer ljuddämpare
size storlek, mått
skeleton stomme, ram
sketch sprängskiss
skew gear snäckdrev
sleeve cylinderfoder, hylsa
sleeve valve slidventil
slide glida, slira
slide way glidskena
sliding clutch slirkoppling
slip angle krypvinkel
slits skåra, springa
slotted nut kronmutter
slotted pin räffelpinne
slow running jet tomgångsmunstycke
sludge slam
small end lilla vevstaksänden
small end bearing kolvbultslager
snap hook karbinhake
snap ring låsring
snug fit tät passning
soak dränka in
solder lösning
solid massiv, säker
soot sot
sorce of current strömkälla
spacer distansbricka
spanner nyckel
spare reserv
spark gnista
spark plug tändstift
speed hastighet
speedometer hastighetsmätare
spin snurra
splash guard stänkskydd
splined shaft kilaxel
split dela, klyva
split cotter saxpinne
split pin saxpinne
spoke eker
spring fjäder
spring bolt låskolv
spring catch snabblås
spring washer fjäderbricka
spurgear kuggdrev
square fyrkantig, vinkelhake
stack pipe nivårör
staggered sicksackplacerad, sidledsförskjuten
stamp stansa
start to act börja fungera
starter startmotor
starter jet startmunstycke
stay stag, stöd
stay bolt stagbult
steel stål
steep brant
steer styra
steering damper styrdämpare
steering lock styrlås
step bearing stödlager
stirrup bygel
stock lager
stopping ability bromsförmåga
storm dra för fullt
straighten rikta, räta
strainer filter, sil
strangler förgasarstrypning
stress påfrestning
stroboscopic timing light stroboskoplampa
stroke kolvslag, slagtal
stub axle axeltapp
stud pinnbult, stöd
suction line sugledning
sump oljesump
supercharger laddningskompressor
supporting bearing stödlager
suppressor avstörning
surplus överskott
suspension fjädring
swept volym slagvolym
swinging arm svängarm
switch strömbrytare
swivel vrida sig, kulled
synchronizer ring synkroniseringsring

MC-Poolen