TEKNISKT LEXIKON P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

packing förpackning
packing box packbox
padding stoppning
paraffin oil fotogen
parallel connection parallellkoppling
parking light parkeringsljus
part del
partition mellanvägg
passage kanal
pawl spärrhake
peak power maximal effekt
peak revs maximalt varvtal
pedestal underlägg
penetrate tränga igenom
per cent per weight viktprocent
periphery omkrets
perpendicular lodrät
petrol bensin
petrol injection bränsleinsprutning
petrol pump bensinpump
pick up öka farten, öka varvtal
pierce genomborra
pilot styrning
pilot bearing styrlager
pin plug stickkontakt
pincers hovtång
pinion kuggdrev
pinking tändningsknack
piston kolv
piston and pin kolv med kolvbult
piston bush kolvbussning
piston clearance kolvspel
piston displacement slagvolym
piston head kolvtopp
piston ring kolvring
piston ring set kolvringssats
piston skirt kolvmantel
piston speed kolvhastighet
piston stroke travel slaglängd
pivot ledbult
plain bearing glidlager
plate platta
platinium points brytarspetsar
play glapp, spel
plenum chamber utjämningskammare
pliers tång
plug tändstift, plugg
plug lead tändstiftskabel
plunger pump kolvpump
plunger valve kolvventil
pocket fördjupning
pointer visare
pole elektrisk pol
polyphase flerfasig
pop back bakslag
pop valve säkerhetsventil
position läge, inställning
positive element pluspol
pour hälla, slå
power drive eldriven
power plant kraftkälla
power stroke förbränningstakt
power transmission kraftöverföring
pre-ignition för tidig tändningspunkt
pre-load belastningstest
precision noggrannhet
pressure tryck
pressure line tryckledning
pressure spring tryckfjäder
pressure test tryckprov
primary chain transmissionskedja
primary current primärström
priming grundning, tändsats
propeller shaft kardanaxel
protective cap skyddshuv, lock
pry bända
pull back spring reurfjäder
puller avddragare
pulley remskiva
pump barrel pumphus
punch mark körnslag
purifier renare
pushbolt tryckbult
pushrod stötstång

MC-Poolen