TEKNISKT LEXIKON O

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

object föremål
oblique sned, skev
oblong avlång, rektangulär
observant uppmärksam
observe iaktta, observera
obstacle hinder
obstruct hindra, täppa till
obtuse trubbig
octagonal åttakantig
offset förskjutning
offset piston pin förskjuten kolvbult
ohc överliggande kamaxel
ohv toppventil
oil bath oljebad
oil can smörjkanna
oil change oljebyte
oil charge oljepåfyllning
oil collector oljeuppsamlare
oil cooler oljekylare
oil cup smörjkopp
oil dipper oljeskopa på vevstake
oil dipper rod oljesticka
oil dish droppkopp
oil drain plug avtappningsplugg
oil filling plug påfyllningsplugg
oil level oljenivå
oil line oljerör
oil pressure gauge oljetrycksmätare
oil pump oljepump
oil seal oljetätning
oil strainer oljesil
oil sump oljesump
oil syringe oljespruta
one way valve backventil
open circuit öppen strömkrets
open the throttle ge full gas
oscillation svängning, vibration
out of action ur funktion
out of balance ur balans
out of round oval
outer utvändig
outlet valve utloppsventil
output effekt
outstanding enastående
overall length totallängd
overall width totalbredd
overcharge överladda
overdrive överväxel
overflow flöda över
overflow pipe skvallerrör
overflow valve överströmningsventil
overhaul översyn, reparation
overheat överhetta
overload överbelasta
overpressure övertryck
oversize överdimension
overtake köra om
overweight övervikt

MC-Poolen