TEKNISKT LEXIKON M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

made tillverkad
magdyno magnetgenerator
magnetic magnetisk
magneto ignition magnettändning
main huvud-, huvudsakligen
main beam helljus
main bearing bärlager
main jet huvudmunstycke
main line huvudledning
mainshaft huvudaxel
major större
make tillverka
maladjustment felaktig justering
mandrel spindel, dorn
manual manuell, handbok
mark märka
marked markerad
marred repad, skadad
mass massa
master cylinder huvudcylinder
match passa
match together passa ihop
mated samkörd
maximum efficiency högsta effekt
maximum play största spel
mean value medelvärde
measure mått, mäta
measurement rod mätsticka
mechanical mekanisk
median medianvärde, mellersta värde
melt smälta
membrane membram
mend laga, förbättra
mercury kvicksilver
merge sänka
mesh in kugga in
metal hose metallslang
meter mätare
meter hand visare
methylated spirit T-sprit
metric threads metriska gängor
mica glimmer
mid mitten
middle gear mellanväxel
middle sized mellanstor
mile 1.609 meter
mill krossa, fräsa, mala
minimize minska
minimum clearance minimispel
minimum value minimivärde
minor mindre, lägre, liten
minor diameter inre diameter
misalignment felaktigt riktad
misfire misstända
mishap missöde
mislay tappa bort
mismating dålig passform
mixing chamber blandningskammare
mobile rörlig
module of gear kugghjul
moist fuktig
mole wrench griptång
momentary kortvarig
motor stand ställning för urmonterad motor
mount montera
mounting plate fästplatta
movable rörlig
mud flap stänkskydd
mudguard stänkskärm
muffler ljuddämpare
 

MC-Poolen