TEKNISKT LEXIKON J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

jack domkraft
jacket hölje
jam hindra, blockera, stopp
jam nut låsmutter
jammed fastklämd
jar kanna, burk
jaw clutch klokoppling
jerky stötig, ryckig
jet munstycke
jet block förgasarkropp
jet needle munstycksnål
jingling noise klingande ljud
join skarva, foga
jointing sleeve skarvmuff
journal axeltapp
journal bearing glidlager
junction box kopplingsdosa

MC-Poolen