TEKNISKT LEXIKON G

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

gaiter damask
gap avstånd
gas line bensinledning
gasket packning
gauge mätare
gear drev
gear box växellåda
gear pump kugghjulspump
gear ratio utväxlingsförhållande
gear rim kuggkrans
gear train kugghjulsöverförd kraft
generator armature generatorankare
generator field coil generatorns fältlindning
genuine part originaldel
govern reglera
governor regulator
grab grepp, ta tag i
grade of accuracy noggrannhetsgrad
gradient lutning
gradual gradvis, långsam
grain korn, kornighet
grate galler
gravity tyngkraft
grease fett
grease cup smörjkopp
grease gun fettspruta
grease retainer packbox
grind slipa, putsa
grip ta tag i, fatta, grepp
gripping clutch huggande koppling
grommet gummigenomföring
groove fog, ränna, spår
ground jord
ground cable jordkabel
grub screw låsskruv
guard skydd
gudgeon pin kolvbult, kolvtapp
guide styrning, ledare
gusset kil, vinkelförstärkning

MC-Poolen