TEKNISKT LEXIKON F

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

face framsida, yta
facing beläggning
fail saknas
failure avbrott
fan fläkt
fasten sätta fast
fastener fäste
fastening fastsättning
fault fel
feed pipe tilloppsrör
feed port matningsport
feel känna
feeler gauge bladmått
felt washer filtpackning
felt wheel filttrissa
female thread innergänga
fender skärm, skydd
ferrule ring, skoning
fibre gear fiberdrev
fibre washer fiberbricka
field coil fältspole
field current fältström
fill fylla på
filler cap påfyllningslock
filler tube påfyllningsrör
film hinna
fin fläns
final drive chain drivkedja
final inspection slutkontroll
fine adjustment finjustering
finishing tap gradtapp
fire tända, eld
fire proof eldfast
firing order tändningsföljd
firing stroke förbränningstakt
firm fast, stadig
fitted pin styrstift
fitter mekaniker
fix sätta fast
fixed fast, stadig
fixed jet fast munstycke
fixed pivot vridningscentrum
flammable eldfarlig
flanging kragning
flank of the tooth kuggflank
flap slå till, klaff, fladdra
flapper valve klaffventil
flash back baktändning
flasher relay blinkrelä
flat platt
flat out fullt gaspådrag
flawless felfri
flexure krök
flick snärt, klick, knäpp
flicker flimra, fladdra, fläkta
flicker out slockna
float flottör
float chamber flottörhus
float level flottörnivå
flood flöda
fluid flytande, vätska
fluid coupling hydraulisk koppling
fluid pressure vätsketryck
flush skölja
flute räffla, spår
fly spjäll
fly nut vingmutter
fly wheel svänghjul
flywheel marking svänghjulsmarkering
fold falsa, vika , fälla
folding ihopfällbar
follower rörlig tapp
foot brake fotbroms
force kraft, styrka
force feed tryckmatning
force fit presspassning
forced lubrication trycksmörjning
force and aft fram och bak
forge smida
fork gaffel
fork leg gaffelben
fork top bridge övre gaffelkrona
forward framåt
fouled förstörd, sotig, smutsig
fracture brott
frame ram
fray fräta, slita
free öppen
free movement dödgång
free running tomgång
free travel glapp
frequency frekvens, intervall
friction friktion, motstånd
friction clutch friktionskoppling
front axle framaxel
front brake frambroms
front fork framgaffel
fuel bränsle
fuel cock bensinkran
fuel consumption bränsleförbrukning
fuel filter bränslefilter
fuel injection bränsleinsprutning
fuel line bränsleledning
fuel mixture bränsle/luft-blandning
fuel pump bränslepump
fulcrum stödpunkt
full bore gasen i botten
fully automatic helautomatisk
funnel tratt
fuse säkring
fuse box säkringsdosa
fusing point smältpunkt
 

MC-Poolen