TEKNISKT LEXIKON A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

abrasive: slipmedel
ac: alternating current, växelström
ac generator: växelströmsgenerator
accumulator: batteri
acid: syra
acorn nut: kupolmutter
adapter: mellanstycke
add: lägg till
adhesion: vidhäftning, grepp
adjust: ställa in, justera
adjuster: justeringsskruv
advance ignition: förtändning
advance mechanism: tändningsregulator
air adjusting screw: luftskruv
air chamber: luftburk
air cleaner: luftrenare
air cooling: luftkylning
air tunnel: luftkanal
alcohol based fuels: alkoholbränslen, metanol
align: ställa in
Allen screw: insexskruv
allowance: måttavvikelse
alloy: lättmetallslegering
alternating current: växelström
alternator: generator
angle: vinkel
angular: vinkelformad
anhydrous: torr, fri från vatten
annealing: mjukglödgning
anti-clockwise: moturs, åt vänster
anti-freeze: glykol, frostskyddsmedel
anti-rust: rostskyddsmedel
arbor: roterande
armature: generatorankare komplett
armature coil: ankarlindning
armature spindle: ankaraxel
armature winding: ankarlindning
arrester ball: låskula
arrow: pil
assembly: sammansatt enhet
asymmetric: asymmetrisk
automatic advance: automatisk tändförställning
automatic voltage control: automatisk spänningsregulator
auxiliary shaft: mellanaxel
axial play: axialspel