HONDA VTEC

ÖVERSIKT MC

Hondas variabla ventilsystem.

Går kortfattat ut på att endast 2 av de fyra ventilerna per cylinder används under vissa varvtal, därefter arbetar alla fyra ventilerna. Detta innebär att man får en effektklack vid skiftet.

MC-Poolen Fordon