KAWASAKI -99 KATALYSATOR "KLEEN"

ÖVERSIKT MC

Kawasaki kom 1999 med katalysator på flera modeller. Den här bilden får tjäna som exempel på funktionen. Kawasaki kallar systemet Kawasaki Low Exhaust Emission Catalytic Converter System som man tacksamt förkortat till KLEEN. Man har en platinium och rhodiumbelagd metallisk bikakekatalysator som begränsar mängden CO och HC. Med hjälp av katalysatorn omvandlas de skadliga ämnena till koldioxid och vatten. En elektromagnetisk ventil på förgasaren förhindrar att man får beläggningar på katalysatorn när varvtalsbegränsaren eller dödarknappen stänger av tändningen vilket annars skulle kunna orsaka skador på katalysatorn.

Använd webläsarens backfunktion för att komma till den sida du var på.

Kawasakis katalysatorsystem "KLEEN"

Ring oss gärna på 08 - 735 5000 för vidare info!