LITE TIPS INFÖR VÅRSTARTEN

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

TRENDSÄTTARE

TEKNIK

HONDA

Den här texten vänder sig framför allt till dig som vill fräscha upp minnet lite inför uppstarten av din hoj till våren. Den innehåller inga avancerade mektips.

Börja med att tvätta av hojen så att inte en massa damm och smuts orsakar onödiga repor när du börjar lossa olika saker. Då kommer du nog att märka att lufttrycket inte är rätt eftersom hojen är tung att rulla eller att däcken knirkar ovanligt mycket. Rätt lufttryck i allmän rekomendation är 2,0 fram och 2,5 bak. Slitagegränsen för däcken finns angiven i form av en markering "TWI" och när den framträder som ett band över däcket har man nått den lagliga gränsen. Tänk på att slitna däck ökar spårningskänslan och försämrar vägegenskaperna. Kolla vidare under däcksinfo. Känn på hjulet genom att rucka det i sidled för att känna om det finns glapp i sving eller hjullager.
Gunga framgaffeln några gånger innan tvätten och kolla att båda packboxarna i framgaffeln håller tätt. Det är vanligt att de börjar läcka när hojen stått ett tag, inte minst om du pallat upp den så att fjädringen stått i ett viloläge där den normalt inte jobbar. Där nöts inte metallen lika mycket vilket gör att man tränger ut packboxarna det lilla som är skillnaden mellan tätt och inte. Har man tur så tätar sig ett mindre läckage typ svettning när man börjar använda hojen men större läckage är inget att chansa på. Kolla så att inte det runnit ner framgaffelolja på bromsbeläggen för det påverkar naturligtvis bromsverkan. Byt belägg i så fall, chansa inte med bromsarna heller. Glöm inte att kolla lufttrycket i framgaffeln om du har luftassisterat. Även utan läckage är det lämpligt att byta framgaffeloljan vartannat år eftersom den drar åt sig vatten och då tappar funktion. Vattnet bildas t.ex. genom kondens.

Bromsbeläggen ska vara jämt slitna och ha ca ett par mm belägg kvar, vilket kan var snål rekomendation inför en längre resa. Tänk på att bromsverkan avtar ju mer slitna beläggen är och i kombination med sällan bytt bromsvätska kan detta ge fading (bortfall av broms). Skivan ska vara fri från grövre repor men ett visst slitage kommer med milen. Kolla att hjulen inte rullar tungt eftersom det kan bero på att kolvarna i bromsoket inte löper som de ska, åtgärda vid behov och kolla samtidigt att det inte är alltför mycket smuts runt omkring.

Kolla också bromsvätskan. Den skall vara klar. Bromsvätska drar åt sig vatten och det gör att man måste byta bromsvätskan med reglebundna intervaller eftersom kokpunkten i den sjunker ju mer vatten den innehåller. DOT5 baseras på silicon och ska i normalfallet inte användas eftersom den förstör packningarna. Det är lämpligt att byta vätskan vartannat år. Du kan läsa mer under oljor. Behöver du byta bromsvätska är det lättast att börja med att suga upp kvarvarande gammal vätska ur huvudbromscylindern (på styret) med t.ex. en bomullstrasa. Rör då inte bromshandtaget. Fyll på med ny vätska. Pumpa upp tryck och håll bromshandtaget intryckt när du öppnar ventilen på bromsoket. När handtaget bottnar håller du det kvar tills dess du stängt ventilen igen. Upprepa proceduren tills den nya vätskan kommer ut vid oket men glöm inte att hela tiden ha vätska i huvudbromscylindern. Har du två skivor fortsätter du med den andra när du hunnit klar den första. Glöm inte att många hojar har hydraulisk bakbroms också.

Kolla batteriets syranivå och fyll på med destillerat vatten. Har nivån sjunkit under cellplattorna är risken stor att batteriet får en inre kortslutning och inte fungerar som tänkt. Effekten av det ser när man laddat batteriet, voltmätaren visar bra men så fort man trycker på startmotorn går startmotorn bara ett par varv. Det finns bara ett altermativ, att byta batteri. När man laddar batteriet ska man aldrig ladda batteriet i Ampére med mer än en tiondel av batteriets styrka i Ampére-timmar. De flesta batterier är på ca 12-14 Ah vilket innebär max 1,2-1,4 A. Eftersom de flesta billaddare ger ca 4 A är detta alldeles för mycket. Överskottsenergin kokar bort i batteriet och det sliter mycket på batteriet. Laddaren bör inte ge mer än ca 1 A och en sån kan stå på ett dygn ungefär. Ställ batteriet på en tidning eftersom det kan stänka lite under laddningen och syran är starkt frätande. Lossa propparna på batteriet innan du börjar att ladda det.
För dig som har underhållsfritt batteri gäller att endast ladda detta med en pulsladdare, följakligen duger inte den vanliga laddaren.
Även om batteriet är underhållsfritt kan det komma oxid vid kabelanslutningar. Gör rent med en stålborste eller peta rent med en mejsel och lägg på ett speciellt batterifett. Se till att batteripolerna sitter ordentligt åtskruvade. Kolla även säkringsdosan eftersom även den kan samla oxid.

Självklart måste även det övriga elsystemet kontrolleras. Ju äldre hoj du har desto viktigare är det att kolla att det inte finns oxid vid kabelskarvarna. Det är vanligt att tätningarna till främre blinkers inte ligger rätt och att det därigenom kommer in vatten i blinkersarmaturen. Kolla det och gör rent vid behov. Det underlättar om du har en spray som är oxidlösande, t.ex. 5-56.
Om du tar bort tanken är det viktigt att inga elledningar kommer i klämm vid monteringen.

Om du inte har bytt motorolja och filter i höstas bör du göra det nu. Det finns mer information om oljans uppbyggnad och rekomendationer.
Lossa oljebulten men kolla samtidigt om det läckt tidigare. Har det gjort det så byter du packningen lättast nu i samband med oljebytet. När du drar åt igen efter att ha torkat rent runt bulthålet ska du inte dra alltför hårt samtidigt som den ska sitta ordentligt fast. Dra alltid bulten i kall motor. Kolla alltid igen ett par dar senare så att inte bulten har lossat. Den brukar inte lossa men om den gör det får du all olja på bakhjulet.
För dig som har ett insatsfilter (löst pappersfilter) gäller att kolla om det finns en bricka som hindrar fjädern från att tryckas in i filtret. En del filter har i stället en metallkrage inbyggd men två av de vanligaste filtren på marknaden har det inte. Det gäller Hondas samtliga modeller och de flesta Kawasaki och Suzuki. Brickan brukar kleta fast i det gamla filtret och så har man kastat den. Gör samtidigt rent i oljefilterhuset. Packningen som tätar mot blocket är oftast av gummi (typ av o-ring) och kan återanvändas många gånger. Ta den den, torka ren den och ha på lite olja och sätt tillbaks den. Dra inte åt oljefilterbulten alltför hårt.
För dig som har ett spin-on filter (metallburksfilter som skruvas på plats) finns ett par olika dyra alternativ att lossa filtret på. Använd en oljefilteravdragare som ser ut som ett band som rullas runt filtret eller, om det finns plats, en skruvmejsel som du slår rakt genom filtret och sen vrider du loss det. Lägg lite olja på tätningsringen innan du skruvar dit det nya.

Kolla även luftfiltret. Ett slitet (tätt) luftfilter ger en chokeverkan och höjer bränsleförbrukningen. Blås filtret baklänges med tryckluft om du har ett pappersfilter eller gör rent i fotogen och fetta in på nytt om du har ett skumgummifilter. Det kan löna sig att byta till ett fräscht filter med rimliga mellanrum. Hur ofta beror på vilken miljö du kör hojen i. Ju smutsigare luft, desto tätare byten. Det kan vara värt att tänka på för de som kör off-road på grusväg då och då.

Gör rent i groparna runt tändstiften, lättast gör du det med tryckluft. Om det finns grus och smuts runt stiften kan det komma ner i cylindern när du tagit loss stiften och det är naturligtvis inte alls bra. Kolla stiften, de ska vara likadana i färg och slitage. Slitaget bedömer du lättast genom att titta på elektroden, om den inte har skarpa kanter försämrar det gnistbildningen och stiften bör bytas. Lämplig bytesintervall är ca 1000 mil, men vissa sportmodeller kräver tätare byten. Elektrodavståndet ska normalt vara ca 0,5 mm. Kolla samtidigt att det inte finns oxid inuti tändhattarna och att anslutningen mellan tändhatt och tändkabel är okej.

Bensin som stått i ett halvår har inte det oktantal som du ursprungligen tankade. Den är nog mer att likna vid fotogen och det kan vara svårt att få hojen att gå rent på den. Har du en bil slangar du ur bensinen från hojen och häller den i den betydligt mindre känsliga bilen och häller i fräsch bensin i hojen. Annars kan du tanka högoktanig bensin för att få upp oktantalet så snabbt som möjligt. Ibland kan man få kondensvatten i tanken. Man kan avhjälpa det med K-sprit men det krävs mycket för att lösa även små mängder vatten.
Kolla bensintanken (framför allt på äldre hojar), det är vanligt att vattnet samlas i bakkant på den sida som saknar bensinkran och där rostar det ofta. Till slut går det naturligtvis hål i plåten. Hojar har sällan katalysator och om du inte har det kan du tanka vilken bensinkvalité du vill, annars är hojarna konstruerade för att tåla blyfri bensin ända ifrån mitten av sjuttiotalet.
Töm förgasarkopparna på den gamla bensinen genom att öppna den lilla skruv som sitter i nederkant på de flesta förgasare. Därifrån går normalt en slang ner under hojen. Ställ en burk (inte i plast bara) under slangarna och öppna ventilerna och dra åt igen. Bensinkranen ska naturligtvis vara i avstängt läge. När du är klar öppnar du kranen igen (för de som har vacumstyrd kran, ställ den i läge PRI men glöm inte att ställa den på on/reserv igen. PRI läget är ett förbikopplingsläge för vacumstyrningen och behövs när man tömt förgasarna eller fått soppatorsk eftersom kranen öppnar först när motorn startas och ger ett undertryck. Häll tillbaks bensinen i tanken eller i bilen.

Kedjan ska vara stäckt så att det finns ett slack på ca 2 cm från max spänd uppåt och nedåt på mitten av kedjegången. Den frigången behövs för fjädringens skull. Spänner man hårdare tas kraften upp i lagret vid framdrevet, av bakhjulslagret, kedjan och kedjejusteringen. Du ökar slitaget märkbart om du slarvar på den här punkten. Om kedjan varit så spänd tidigare ska du kolla upp att bakhjulet sitter rakt enligt markeringarna. Du kollar kedjans slitage genom att lyfta ut kedjan rakt bakåt från bakdrevet. Principen är att ju mindre man kan lyfta ut kedjan desto bättre. På en helt nytt drivpaket ska man inte kunna lyfta ut den alls. Kedjelåset ska du alltid kontrollera, brickan ska sitta fast och med öppningen bakåt rotationsriktningen. Dreven ska ha symetriska u-gropar. När tänderna börjar bli spetsiga är det kanske dags att börja tänka på byte och det är i senaste laget när de bärjar bli vågformade. Kedjan ska inte vara vågformad för då har länkarna skurit. Eftersom kedjetekniken går ut på att göra en kedja med så lågt rullmotstånd som möjligt kommer det här att leda till onödigt hög bränsleförbrukning och naturligtvis en effektförlust. Ett annat sätt att kolla det här är om kedjan verkar olika spänd när man rullar på hjulet.
Drivpaket ska bytas i sin helhet. Du kanske tycker att du vill spara in på dreven eftersom de ser fina ut men de håller sällan två kedjor och slitna drev orsakar onödigt högt slitage på kedjan.
När man jämför olika kedjor kommer man snabbt fram till att prisskillnaderna är stora och många har svårt att förstå varför, men det är stora skillnader i kvalitén också. Ska du ha hojen kvar ett tag lönar det sig att satsa på rimlig kvalité för lägsta milkostnad och inte på lägsta inköpspris. De hojar som konstruerats med en viss kedjedimension bör rimligen ha den och inte konverteras till en klenare.

Om du har kollat det vi skrivit om är det kanske dags för en besiktning. Den ska ske inom 12 månader ifrån föregående besiktning (har inget med slutsiffran att göra) om hojen tagits i trafik för minst 10 år sedan (har inget med årsmodellen att göra) annars inom 24 månader.

Om du inte har hojen påställd året runt ska den naturligtvis inregistreras. Ta fram ditt senaste registreringsbevis (det är bara det senaste som har rätt kod). Ring försäkringsbolaget och be dem anmäla din försäkring till bilregistret och sen kan du ringa bilregistret och be dem ställa på hojen. (077-1141516 för manuell hantering, 077-1252525 för automatisk hantering dygnet runt). Eftersom du måste ha ett bevis om avställningens upphörande med under färd kommer denna via fax. Ha ett lämpligt faxnummer tillgängligt. Sen är det bara att tuta och köra!

MC-Poolen