KÖRKORTSREGLER

ÖVERSIKT

KÖRKORTSREGLER

NYHETER/ALTERNATIV

UPPBYGGNAD

KLASSNINGSLISTA

Motorcyklarna delas in i lätta, mellantunga och tunga mc.

Lätt MC är motorcykel med en cylindervolym på max 125 cc.

Mellantung MC är på max 25 KW och högsta viktsförhållande 16 (försäkringsklass 4).

I lagens mening finns dock bara lätt och tung mc. Gränsen är 125 cc utan andra tillägg.

Ålderskraven för att få köra:

Lätt MC: 16 år med körkort A och A1
Mellantung MC: 18 år
Tung MC: 20 år med körkort sedan tidigare i minst 2 år, 21 år utan tidigare körkort i två år.

Körkortsklasser:

Lätt MC-kort finns just nu i två varianter. Körkort taget före 96.07.01 gäller för max 125 cc utan effektbegränsning, körkort taget efter gäller med begränsningen att motorn inte får ha en effekt överstigande 11 KW (det betyder att äldre 125:or i princip inte kan framföras med det nya lätta kortet om den inte strypts och godkänts av bilprovningen)

Mellankort: Gäller för MC på max 25 KW och ett viktsförhållande på max 16 (enligt försäkringssystemet klass 4)

Tungt MC-kort: Gäller från 20 års ålder om man innehavt körkort A i minst två år, annars 21 år

MC-Poolen