TEXTIL-YTTERTYGER

PERSONLIG UTRUSTNING

MEMBRAN-JACKOR

BYXOR

Det finns ett otal olika fabrikat av yttertyger som används i textilplagg för motorcykelbruk.

För att förstå uppbyggnaden av ett textilplagg måste man skikta plagget. Yttertyget är det lager som står för rivstyrkan i plagget och därmed din säkerhet. Många kunder som väljer textilplagg känner efter om det sitter skydd i t.ex. axlarna men frågar sig inte hur rivstyrkan i tyget är och lurar sig därigenom. Skydden sitter faktiskt inte kvar längre om tyget brister. Det finns ett flertal olika yttertyger av skiftande kvalité. Man kan generalisera och säga att ju mjukare väven känns när du provar plagget i butiken desto lägre är säkerheten, även om det kan finnas vissa undantag från påståendet.
2004 blev den koreanska fabriken som tillverkar Airdura tvunget att ändra namnet eftersom DuPont stämt koreanerna för namnintrång, det nya mamnet på Airdura är Airguard. Det är överlag vanligt med namn som ligger nära DuPonts varumärke Cordura eftersom dessa "pirattillverkare" gärna vill låna renomé från orginalets goda rykte. Både Cardura, Condura och rent falsk användning av det registrerade varumärket Cordura förekommer. Omvänt vill naturligtvis inte DuPont bli hopblandat med material av sämre kvalité och DuPont gör vad man kan för att stoppa namnmissbruket.

Många tror att funktionsmembranet är det yttre tyget men de textilplagg som har membran för vattentäthet har detta under yttertyget. För att inte normal användning ska slita sönder membranet måste det finnas ett foder som skyddar. Se vidare under funktionsmembran.

Alla nylontyger, liksom DuPont Cordura, (originalet) mäter vikten på fibrerna och anger detta som ett värde i Denier, t.ex. 500 d. Det anger då trådens vikt som också styr rivstyrkan. Ju lägre tal desto klenare väv och omvänt ger högre tal starkare väv. Dock måste man para ihop detta värde med det "recept" som används för att tillverka tråden. Bara för att värdet är t.ex. 500 d betyder inte det att rivstyrkan är jämförbar med ett annat fabrikats tyg i 500 d. Däremot kan du utgå ifrån att samma fabrikats väv i 1000 d är starkare än deras 500 d. Många av oss vill att plagget ska vara smidigt men det är svårt att uppnå dettta utan att ge avkall på säkerheten. Den vanligaste tjockleken för MC-bruk är 500 d som anses vara en rimlig avvägning mellan rivstyrka och smidighet men även hela plagg i 1000 d förekommer och ger en högre säkerhetsnivå utan att bli onödigt stela.

För att förstärka plaggen ytterligare används ofta starkare material på utsatta ställen (axlar, armbågar, knän, handflator) för att inte plaggen ska kunna slitas sönder vid ett olyckstillbud. Ett vanligt förekommande förstärkningsmaterial är Kevlar men även andra material kan fylla motsvarande funktion.

Under yttertyget sys ofta fickor som man kan lägga skydd i. Nuvarande norm för skydd lyder under den gemensamma europeisk normen, CE. Skydden står för slagskyddet så länge tyget håller så att skydden är där de ska vara.

MC-Poolen