SKINNKVALITÉ

 PERSONLIG UTRUSTNING

SKINNJEANS

SKINNJACKOR

Skinn kan delas in i djurets art samt i skinnets tjocklek. Ordet läder används då skinntjockleken kommer över ca 1.4 mm. Självklart är även sömnadskvalitén av stor betydelse när vi diskuterar plaggets säkerhet.

De djurhudar som oftast används till motorcykelplagg är

Get
Nöt
Buffel
Känguru

Narvskinn är skinn taget från ovansidan (utsidan) av lädret och har inget med skinnsorten i sig att göra, spalt är undersidan, nubuck är borstat skinn och mocka är skinn som vänts ut och in.

De flesta plagg sys i nötskinn som för att hålla en acceptabel säkerhetsnivå inte bör vara tunnare än 1,1 mm. Skinnets yta är relativ slät. Nötskinn har parallell fiberstruktur vilket innebär att skinnet är starkt i en rivriktning och svagare i 90 grader mot denna. Denna svaghet kompenseras av att skinnet kan göras tjockare. Nötskinn på 0,9 mm kan på goda grunder inte anses ge en acceptabel säkerhetsnivå för motorcykelåkning. Trots detta förekommer sådant skinn t.o.m. i skinnställ.

Getskinn har korslagda fibrer och betraktas som ett starkt skinn men måste skäras tunnare då getens hud inte är lika tjock som nötdjurens. Fördelen är att man kan få ett lättare plagg med bibehållen rivstyrka mot nötskinnet. Många tycker dock att getskinn kan verka lite sladdrigt och inte får den formstabilitet som tjockare skinn ger.

Buffel brukar betraktas som det svagaste skinnet. Det används huvudsakligen till enklare produktion där kunden är mer intresserad av priset än säkerheten. Vi menar att detta skinn bör vara ett sistahandsval. Det brukar också skilja markant i kvalité mellan olika plagg eller mellan olika partier av plagget då skinnet är det minst enhetliga. S.k. piskat buffelskinn är just piskat för att få en acceptabel mjukhet.

Känguru används i den produktion som ligger på topp. Det betraktas som det starkaste tillgängliga skinnet (drygt dubbelt så starkt som nöt i samma tjocklek) och används i högsäkerhetsplagg som t.ex. racingsställ eller i andra plagg där man vill ha ett extremt lätt eller smidigt plagg med bibehållen rivstyrka. Tyvärr är det även det dyraste skinnet men känslan av skinnkvalitén kan för många vara värd de extra kronorna, speciellt om vi pratar om handskar.

Nubuck och mocka är inte en beroende av djuret det kommer från utan en behandling för att få en matt yta på någon av ovanstående skinntyper Nubuck är borstad utsida medan mocka är insidan av skinnet..

Skinnets styrka avgörs därutöver av djurets ålder, garvningsteknik, djurets kön, djurets uppväxtklimat, din egen skötsel och om skinnet är regnblött eller inte. Därför kan inte membran i skinnplagg ersätta behovet av regnplagg. En ofta förekommande uppgift om skinnets rivtålighet om det är blött är inte högre än ca 20% av ett normalskött, icke regnblött skinn.

Läs gärna vidare om skinn.

MC-Poolen