KYLANDE FODER / OUTLAST

PERSONLIG UTRUSTNING

TEXTIL-JACKOR

TEXTIL-BYXOR

Kylande foder är mycket skönt varma dagar och finns från flera tillverkare. Outlast är kanske det mest kända men även Schoeller tillverkar motsvarande produkt under namnet Comfortemp.

Outlast, som är ett registrerat varumärke, är ett relativt nytt material i motorcykelsammanhang. Outlast lanserades 1997 och konkurerande fabrikat något senare.

Kylande foder innehåller microstora kapslar, upp till tre miljoner per kvadratcentimeter. Observera att antalet kapslar kan variera i olika kvalitéer av kylande foder och dessa olika kvalitéer har olika kylande effekt. De olika kvalitetsnivåerna brukar sällan anges. Kapslarna har förmåga att ta upp, lagra och fördela värme samt att avge den lagrade värmen i ett sofistikerat fodermaterial som tagits fram i NASAs rymdprogram. Räkna med att högre kvalité av kylande foder (kraftigare kylande effekt) även har högre pris.

Mikrokapslarnas innehåll början smälta vid 32 grader och tar i denna process upp kroppsvärme vilket ger den kylande effekten vid temperaturstegring. Omvänt så återförs denna lagrade energi till kroppen vid temperaturfall vilket ger den värmande effekten. Kapslarna strävar efter att hålla samma temperatur vilket ger en temperaturfördelande effekt. Vi vill påpeka att den värmande effekten bara fungerar så länge det finns lagrad energi att återge vilket innebär att den funktionen inte är optimal för motorcykelåkning (räkna helt enkelt inte med att fodret värmer)

Bäst effekt uppnås om dessa kylande foder ligger direkt mot kroppen, vissa användare menar att effekten så påtagligt minskar om det kylande fodret inte har kroppskontakt att effekten blir försumbar. Det blir följdaktligen viktigt för funktionen hur du klär dig under detta foder. Ändå anser många att kylande foder rätt använt och bra kvalité har en klart komforthöjande effekt vid normala sommartemperaturer. Vill du ha högsta möjliga kylande effekt är det bästa att välja ett underställ i sådan storlek att det inte i onödan veckar sig.

Man bör även ändå ta i beaktande att många upplever kylande plagg som för kalla när det är kallt ute (rätt använda). Det kan vara lämpligt att fodret är urtagbart för dessa situationer. Motsatsen till kylande foder är Thermolite.

Outlast hävdar att fodret kan sänka svettningen med ca 35% och i vissa fall väsentligt mer.
Det innebär att den mängd fukt som ska transporteras genom funktionsmembranet reduceras med nämda tal. Funktionsmembranet fungerar därför betydligt bättre och dess andningsfunktion känns effektivare.

Kylande foder är ytterligare en materialgrupp som vi sannolikt kommer att få se mycket av i framtiden.
Om du tycker att det är väl varmt med alla skyddsplagg bör du i första hand överväga att välja ett kylande underställ, i andra hand ett plagg (jacka/byxa) med kylande foder. Vilket fabrikat man väljer är mer än fråga om förtroende, viktigast är antalet kylande kapslar per ytenhet.

MC-Poolen