HJÄLMARS VIKT

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

De flesta av oss vet att hjälmens vikt har betydelse för hjälmens säkerhet. Det som de flesta inte tänker på är att detta måste sättas i relation till andra egenskaper hos hjälmen.

En kvalitetshjälm (integral) väger sällan mer än ca 1.450 gram. En skalle på en vuxen person väger ca 10 kg.

Som första punkt vill vi ta upp den godkännandenorm (E22.05) som reglerar vilka hjälmar som överhuvudtaget kan godkännas.

I normen ingår inte partiet under öronen, d.v.s. det som godkännandenormen talar om för dig är att fyra punkter på hjässan uppfyller säkerhetskraven. Mindre nogräknade fabrikanter kan därför göra en hjälm där delar av hjässan uppfyller kraven men inte hela eller för delen den nedre delen av hjälmen. För dig som användare innebär detta en lägre vikt men till priset av lägre säkerhet.
Att t.ex. minska hjälmens vikt genom att tunna ut skalets nederkant ger fabrikanten möjlighet att märka hjälmen med en låg vikt.
Seriösa fabrikanter sänker i stället vikten genom att använda mer avancerade (=lättare och dyrare) skalmaterial och hjälmen får då även en lägre tyngdpunkt.

Tyngdpunktsplaceringen på hjälmen ska i normal körposition ligga i linje med halskotpelaren.
Har hjälmen en hög tyngdpunkt hamnar tyngdpunkten snabbare framför halskotpelaren om du lutar huvudet framåt vilket är vanligt i ett olycksscenario. Därför är tyngdpunktsplaceringen ett förbisett säkerhetsmoment men en väldigt viktig faktor.
Det är därutöver en komfortfråga, du behöver inte balansera huvudet lika mycket om tyngdpunkten är låg. Du kommer knappast att märka skillnaden när du provar i butiken men väl när du suttit ett par timmar på hojen eller om du kör omkull.

Därför måste vikten sättas i relation till skalmaterial, skalets viktsfördelning och skalets konstruktion för de partier som inte testas enligt godkännandenormen.

Vikten på hjälmen anges oftast som ett värde, t.ex. 1.500 gram +/- 50 gram. Den mindre storleken väger mer om inte hjälmens skal tillverkas i olika storlekar.

Öppningsbara hjälmar (ibland kallade systemhjälmar) väger generellt ca 100-150 gram mer än motsvarande icke öppningsbara.

Väljer du din hjälm för stor (och det är mycket vanligt) spelar säkerhetsresonemangen inte särskilt stor roll eftersom hjälmen inte skyddar dig på ett bra sätt om inte både form och storlek är korrekta.
Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen