HJÄLMARS VENTILATION

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Många som eftersträvar god ventilation i sin hjälm tittar på antalet ventiler eller öppningar i skalet och bedömer ventialtionen efter det. Tyvärr ger det ofta missvisande information.

Det som bestämmer hur bra ventilationen är på din hjälm är inte primärt antalet yttre ventiler utan hur luftkanalerna inuti hjälmen är dragna och det kan du inte se vare sig från in- eller utsidan. Dessutom fungerar ventilationen inte utan fartvind, så sitter du bakom en stor kåpa/vindskiva blir ventilationen sämre än om du har fritt framför ansiktet.

Den enklaste typen av ventilation har luftinsläpp på hakan som tillåter fartvinden att trycka in luft vid hakpartiet. För att hjässan ska få ventilation krävs luftinsläpp i pannan. Numer har många hjälmar även utsläpp i nacken, de bättre utnyttjar undertrycket bakom hjälmen för att öka genomströmningshastigheten (=bättre). Dessa utsug är nog den viktigaste detaljen för en effektiv ventilation.

De dyrare integralhjälmarna med luftutsug i nacken ser i kombination med mer exklusiva inredningsmaterial till att effektivt hålla huvudet kallt. Dessa hjälmar får anses ha mycket effektiv ventilation.

Ju dyrare hjälm du väljer desto tätare är oftast hjälmens nederkant mot kinden. Det ger dig generellt en tystare hjälm som dock har mindre självdrag och därmed immar principiellt visiret lättare än på en hjälm med enklare (sämre) inredning. Därför blir ventilationens funktion viktigare ju längre upp i prisklasserna du kommer.

Men man måste förstå att när vi som mest behöver ventilationen så fungerar den som sämst.

Du behöver ventilationen när det är kallt ute och du andas ut varm och fuktig luft på ditt kalla visir. Det är så klart att vattnet kondenseras på det kalla visiret och det problemet kan ingen ventilation råda bot på. Man får helt enkelt finna sig i att öppna visiret när man står vid rödljuset. Pinlockvisir är det effektivaste sättet att förhindra imbildningen.
För så länge som vi inte har fläktar i hjälmarna kommer det beskrivna problemet att kvarstå.
Om hjälmen har nässkydd som standard eller tillval kommer detta att hjälpa upp situationen en hel del. Utandningsluften tvingas då nedåt och kommer i varje fall inte direkt på visiret.

Ett annat klassiskt tillfälle är när det är trettio grader i skuggan och solen bränner mot hjälmens hjässa. Självklart blir det varmt. Ventilationen hjälper till viss del men är det varmt i luften så blir hjälmen varm.
De öppna hjälmar (jet-typ) som har ventilation hjälper till att hålla hjässan svalare men ventilationen på dessa hjälmar har begränsad betydelse eftersom man nästan alltid har ett visst drag bakom visiret.

Ventilation genom hjässan (via de kanaler du inte kan se) ger en svalare hjässa de dagar som är extra varma och ger en komforthöjning. I synnerhet om kanalerna är sidledsspridda och inte enbart går i ett smalt band från näsan och bakåt.

Ventilationsinsläppet i hakpartiet ger, om utsläppet sker upp mot visiret, en lägre imbildning på visiret.
Vissa ARAI-hjälmar är dessutom utrustade med filter i hakventilationen för att minska partikelmängden i inkommande luft.

Glöm inte att inredningsmaterialet har stor betydelse för hjälmens komfort, även när det gäller värmen. De billigaste hjälmarna har även enklare materialval för inredningen vilket ger en varmare hjälm. Dyrare hjälmar (i respektive prisgrupp) har ofta CoolMax som inredninsmaterial vilket höjer komforten rejält.

Vi vill även påpeka att de kemiska preparat som saluförs för att minska imbildningen på visiret kan påverka plastens sprödhet så att visiret kan spricka. Det får naturligtvis inte kunna ske och du kan testa ditt visir genom att böja det baklänges, ett friskt visir ska klara detta. Använd kemiska preparat med måtta och helst inte alls, tvål eller diskmedel på visirets insida minskar imbildningen och påverkar inte plasten.

Imtåliga visir (ibland felaktigt kallade imfria) är just imtåligare än standardvisiren men de kan aldrig ge dig en hjälm som inte kan få ett visir att imma i vissa situationer.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen