VILKEN HJÄLM ÄR TYSTAST?

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Många kunder som väljer hjälm frågar oss om hur tyst den är.

Tyvärr är det en omöjlig fråga att svara på då många faktorer är inblandade i frågan. Det går heller inte att testa fram sådana egenskaper eftersom det bara talar om hur tyst den är på den testande personen i kombination med den körda motorcykeln.

För att hjälmen principiellt ska bli tyst måste du ta hänsyn till bland annat följande:

Stämmer formen på hjälmen med formen på din skalle?
Vanligt misstag är att man inte förstår vikten av passformen. Men översätter vi det till skor blir resonemanget lättare att följa.
Du köper inte en bred sko till en smal fot. Om du väljer en rund hjälm kommer måttet panna/nacke att bli kortare och måttet öra/öra att bli större (vid en given omkrets/storlek). Om måttet öra/öra är större än du behöver kommer hjälmen inte att täta där vilket principiellt ger en bullrigare hjälm. En hjälm som trycker onödigt mycket i pannan är förmodligen för rund för just dig.

Stämmer storleken?
Hjälmen ska sitta trång, t.o.m. riktigt trångt. Den kommer att växa ca en storlek. Det beror på att vi människor inte har perfekt kroppsform. Skallen är ojämnt bucklig och dessa bucklor kommer du att trycka in i hjälmens inredning (frigoliten) som anpassar sig efter dig som individ. Hjälmen får dock inte vara för liten, då är avståndet nacke/panna för kort och hjälmen hamnar halvvägs upp i pannan. Det måttet kommer inte att töja på sig (skon blir inte längre när du gått in den).
Men det vanligaste är att hjälmen väljs i största laget och många butiker går lättaste vägen och frågar dig om hjälmen sitter skönt. Och en sådan hjälm är i allmänhet för stor. Har hjälmen dessutom lite extra mycket skumgummi (vanligt på billigare hjälmar) så kommer du att trycka ihop skumgummit snabbare än frigoliten.
Du kan testa att hjälmen inte är onödigt stor genom att ta tag i hakpartiet och dra det framåt/nedåt. Hjälmen ska gå så trögt som möjligt över ögonbrynen och är den gräsligt för stor hamnar visiröppningens överkant på nästippen. Med lite våld kan man ta av hjälmen genom att fortsätta dra nedåt och det är knappast optimalt ur säkerhetssynpunkt.

Har hjälmen en smart inredningslösning?
Vanligt är att billigare har en slits i underkanten av inredningen som tätar mot kinden. En sådan lösning innebär att man "skyfflar" in luft till öronen. En sådan lösning bidrar inte till en tyst hjälm. Utöver att kanten skall vara slät ska den också trycka mot kinden. Vissa kunder upplever det som en nackdel men all skumgummi tappar spänsten efter en kortare tids användning och då måste kindkuddarna få trycka lite extra när hjälmen är ny. Så vill du ha en tystare hjälm måste du acceptera att den trycker och tränger i största allmänhet men inte enbart på en punkt.

Tänker du på ovanstående kommer du att få en förhållandevis tyst hjälm, men det tål att sägas att det inte är helt tyst att åka MC, men det behöver inte bullra.

MC-Poolen