INSKJUTBARA SOLVISIR

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Vi är väldigt skeptiska till det som många kunder ser som en klar fördel, de solvisir som skjuts in mellan skalet och inredningen. Ett säkrare alternativ är att använda ett par vanliga solglasögon. Som kund måste du helt enkelt välja mellan den praktiska solvisirsfunktionen och hjälmens skyddsegenskaper.

Hjälmens viktigaste funktion är att skalet ska fördela kraft och inredningen ska dämpa slaget så mjukt som möjligt. För att detta ska fungera optimalt gäller att inredningen ligger dikt mot skalet och att hjälmen väljs i rätt storlek. Om man skapar en spalt mellan inredning och skal får skalet inget stöd av inredningen vid ett slag i detta område. Risken är då uppenbar att skalet inte klarar påfrestningen.

Bland hjälmar med erkänt hög säkerhetsnivå förekommer inte dessa solvisir.

Att hjälmen är godkänd innebär trots allt bara att den uppfyller en miniminivå och enligt E22-05 testas inte det område som berörs av solvisirsspalten.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen