DUBBEL DENSITET PÅ FRIGOLIT I SHOEI-HJÄLMARNA

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Eftersom den mänskliga kroppen har vissa anatomiska begränsningar så försöker hjälmtillverkarna kompensera dessa brister med tekniska åtgärder.

För skallens del innebär det att vi inte tål slag från alla riktningar lika bra. Shoei har löst detta genom att göra frigoliten i två separata delar med varsin densitet. Detta är en något enklare lösning jämfört med Arai och Lazer som gjuter frigoliten i ett stycke men fortfarande med olika densitet i olika delar av denna. Dessa typer av lösningar hjälper dig som hojåkare att minska risken för skador.

Det relativt hårda skalet i glasfiberhjälmar (som numer alltid är en compositblandning) fördelar kraften bättre än plasthjälmarnas mjukare skal och den mjukare frigoliten dämpar slaget effektivare. Tänk också på att det är stor skillnad mellan olika glasfiberhjälmars skal och därmed kraftfördelningsmöjlighet.

MC-Poolen