HJÄLMARS SKALSTORLEKAR

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Antalet skalstorlekar som en viss hjälm tillverkas i betyder att ytterskalet tillverkas i olika storlekar.

Vanligast är en skalstorlek men även två förekommer ofta. Fler än två är oftast förbehållet hjälmar med en allmänt hög säkerhetsnivå. Även skalmaterialet (plast/glasfiber) har stor betydelse.

De dyraste hjälmarna kan ha en skalstorlek för varje enskild hjälmstorlek. Om du väljer en hjälm som har fler skalstorlekar kan fabrikanten maximera säkerheten för varje hjälmstorlek vilket allmänt kan sägas vara bra för din säkerhet Tyvärr syns det även på prislappen men det är svårt att uppnå bra säkerhet utan att tillverkningsprocessen blir dyrare.

För dig innebär flera storlekar på ytterskalet ökad säkerhet. Orsaken är att man annars måste göra hjälmens insida mindre genom att välja en tjockare inredning (frigolit). Alla delar i hjälmen väger och det innebär att en mindre storlek blir tyngre än en större storlek eftersom den mindre storleken har mer inredningsmaterial. Då man strävar efter så låg vikt som möjligt med bibehållen styrka på skalet är detta väsentligt ur säkerhetssynpunkt.
Därutöver är det oftast så att en person som behöver en stor storlek på hjälmen ofta är större (tyngre) och därmed har en högre levande kraft (högre rörelseenergi). Den högre rörelseenergin ska dämpas med en tunnare inredning vilket naturligtvis inte är optimalt.

Glöm inte heller hjälmens tyngdpunkt, ju högre den är placerad desto lägre säkerhet.

Vikten på hjälmen anges oftast som ett värde, t.ex. 1.450 gram +/- 50 gram. Den mindre storleken väger mer om inte hjälmens skal tillverkas i olika storlekar.

Väljer du din hjälm för stor (och det är mycket vanligt) spelar säkerhetsresonemangen inte särskilt stor roll eftersom hjälmen inte skyddar dig på ett bra sätt om inte både form och storlek är korrekta.
Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen