SHOEI SKIKTAD FRIGOLIT

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Eftersom den mänskliga kroppen har vissa anatomiska begränsningar så försöker hjälmtillverkarna kompensera dessa brister med tekniska åtgärder.

För skallens del innebär det att vi inte tål slag från alla riktningar lika bra.

Shoei har i vissa hjälmar frigolit (EPS) av olika densitet. Syftet är att dämpa slaget mot skallen på olika sätt beroende på var slaget träffar. Lösningen är att ge frigoliten olika densitet (täthet eller hårdhet) i olika delar av hjälmen och Shoei använder en separat del i hjässan med lägre densitet. Den lösningen hjälper dig som hojåkare att minska risken för skador.

Det relativt hårda skalet i glasfiberhjälmar (som numer alltid är en compositblandning) fördelar kraften och frigoliten dämpar slaget.

Även ARAI har skiktad frigolit, även om den hos ARAI är gjord i ett stycke.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen