HJÄLMARS SKALMATERIAL

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Det finns ett antal olika plastmaterial som hjälmarna tillverkas av och man kan inte enkelt säga hur dessa är i förhållande till varandra.

Kompositförstärkta plastmaterial är mer påkostade och har bättre kraftfördelande egenskaper än icke förstärkta.

För jämförelsens skull hävdar vi att glasfiber är att föredra framför plast ur både kraftfördelningssynpunkt samt av livslängdsskäl. Tyvärr är glasfiberhjälmar dyrare vilket gör att många, framför allt för mopedbruk, ändå föredrar plast..

Eftersom plasten har sämre kraftfördelning måste detta kompenseras med högre densitet på frigoliten (den är avsedd att dämpa slaget så mjukt som möjligt) för att hjälmen ska klara säkerhetsnormen E22-05.

Vi rekomenderar inte att kombinera skalmaterial i plast med öppningsfunktion och inskjutbart solvisir. Trots att det är godkänt ger det dig sannolikt sämsta möjliga odds. Trots detta hittar du några sådana hjälmar i vårt sortiment eftersom de kan passa bra för mopedbruk.

Hjälmars skal kan vara i en storlek för samtliga storlekar eller för bättre hjälmar i upp till ett separat skal för varje storlek. Ju fler skalstorlekar dest bättre. Plasthjälmar görs ytterst sällan i olika skalstorlekar.

Tänk på att om du väljer din hjälm för stor (och det är mycket vanligt) spelar övriga säkerhetsresonemang inte särskilt stor roll eftersom hjälmen inte skyddar dig på ett bra sätt om inte både form och storlek är korrekta.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen