HJÄLMARS PASSFORM

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Hjälmens passform är viktigare än du tror.

Passformen har två viktiga faktorer, form (ovalitet) och storlek.

För att en hjälm ska fylla sin funktion om det behövs krävs att hjälmens ovalitet (hur rund den är inuti sett ovanifrån) stämmer med din skalles ovalitet. (jämför med att välja en bred eller smal sko till din fot)
Om du vill uppnå maximal säkerhet i just den hjälm och prisnivå du väljer måste du ha detta i åtanke.
Vi anger därför hur vi bedömer hjälmens ovalitet, som rund, lätt rund, lätt oval eller oval
De flesta i norra Europa har ganska oval skallform.
Därutöver skiljer sig pannans lutning åt. Väljer du en hjälm för lutande panna kanske du får ett onödigt tryck i pannans överkant.

Passar inte en viss hjälm får du finna dig i att välja en annan modell. Det är ingen garanti för att den hjälm du blir rekomenderad av en bekant även kommer att passa dig optimalt. Och glöm att två personer har "likadan" skalle (det gäller knappast fötterna och därmed valet av skor heller).

Speciellt för det fall du väljer en dyrare hjälm är det viktigt eftersom du annars betalar mycket för att fabrikanten ska ta fram en smartare konstruktion men väljer bort den säkerheten genom att köpa en "bred sko till en smal fot". Ett sådant val är inte optimalt och det här är inget som påverkar hjälmens pris.

Dyrare hjälmar tillverkas dessutom i olika passform för olika marknader. En asiat har inte samma skallform som en afrikan eller en europé men visste du att även amerikanarna har sin speciella skallform? Därför kanske du inte får "samma" hjälm om du väljer att skicka efter från andra marknader än den europeiska.

Dessutom kan man påpeka att ljudnivån i hjälmen bland annat påverkas av hjälmen form. Ju rundare hjälm desto sämre tätning vid öronen och därmed högre ljudnivå.

De flesta som väljer en hjälm spontant väljer för stor storlek. Gör inte det! Måttet nacke panna måste räcka till (annars är hjälmen för liten och hamnar en bit upp i pannan, normalt ska den sitta ca 5 mm ovanför ögonbrynen) men ska heller inte vara längre (=större). Detta mått påverkas av storlek och ovalitet i samspel, samma omkrets i en rundare hjälm ger kortare mått nacke/panna och större öra/öra. Kan du vrida hjälmen framåt/nedåt så att den övre kanten i siktöppningen går att vrida ner på näsan har du valt för stort. Optimalt, men inte alltid möjligt att uppnå, är att hjälmen inte går att vrida förbi ögonbrynen men det ska i varje fall gå så trögt som möjligt. Ca 2% av alla tjejer/damer behöver storlek Medium eller större, för killar gäller samma procenttal för XL.
Hjälmen växer ca en storlek mot när den är ny i butiken. Plasthjälmens hårdare frigolit (för att kompensera det mjukare skalet) tar något längre tid för att anpassa sig jämfört med glasfiberhjälmarnas något mjukare frigolit men båda anpasar sig ganska snabbt. Att man inte kan säga exakt hur mycket och hur fort hjälmen kommer att växa beror på att vi är individer med olika skallar. En del har riktigt buckliga skallar och för dessa växer hjälmen mer och snabbare än för den som har ovanligt slät skalle. Ingen har perfekt skallform i lika sfäriskt utförande som fabrikantens schablon.

Väljer du din hjälm för stor (och det är mycket vanligt) spelar säkerhetsresonemangen inte särskilt stor roll eftersom hjälmen inte skyddar dig på ett bra sätt om inte både form och storlek är korrekta.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen