ÖPPNINGSBARA HJÄLMAR

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

När du väljer en öppningsbar hjälm måste du vara medveten om de begränsningar som det innebär för säkerheten.

Det principiella resonemanget bygger på att kraft inte kan förflytta sig över en skarv. Skarven har du vid kinderna där hakpartiet fäster mot hjälmen.

Låsningen kan vara av plast eller av metall. Metall-låsningarna är att föredra ur säkerhetssynpunkt men förekommer endast på de mest påkostade hjälmmodellerna. Tidigare har det funnits hjälmar som enbart har låsning på den ena sidan men denna lösning är idag inte någon vanlig konstruktion.

De allra flesta öppningsbara hjälmara tillverkas i plast. Då menas att hjässan (hjälmen) är i något av de otaliga plastmaterial som förekommer. Hakpartierna är i princip utan undantag tillverkade i plast även om hjälmen är gjord i glasfiber. Denna lösning används därför att glasfiber är ett betydligt stabilare material än plast och det gör det svårt att få hakpartiet att låsa mot hjälmen med ett "merca-klick" om även detta görs i glasfiber.

Risken med öppningsbara hjälmar är att man i ett olycksförlopp slår den hakpartiet och då detta kan få vassa kanter kan det skära sönder både dina skyddskläder och dig själv.

Ytterligare en riskhöjande faktor är vikten. Öppningsbara hjälmar väger generellt mer än vad konventionella integralhjälmar gör vilket innebär en säkerhetssänkande faktor.

Man måste dock ha respekt för olika kunders önskemål och ibland kan öppningsfunktionen vara viktigare än den lägre säkerheten. Så är fallet för t.ex. körskolelärare och poliser. Vi vanliga hojåkare står dock sällan med hjälmen på oss när vi inte kör och när vi kör ska naturligtvis hakpartiet vara nedfällt och låst.

Vår grundrekomendation är att det är bättre att lägga pengarna på ett bättre skal (glasfiber) än en öppningsfunktion. Man får heller inte glömma plastens betydligt kortare livslängd.

Det kan vara värt att notera att vissa hjälmfabrikanter inte tillverkar öppningsbara hjälmar då de inte anser att säkerheten kan hållas på en godtagbar nivå.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen