HUR LÄNGE KAN JAG ANVÄNDA HJÄLMEN?

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Hjälmar har begränsad livslängd!

Hur länge beror på vad du valt för hjälm (skalmaterialet) men för samtliga hjälmar därutöver inredningen (frigoliten).

Skal i plast påverkas av UV-strålning som mest förekommer utomhus och som vi ibland ironiskt säger, att så länge vi föredrar att åka MC utomhus och gärna i solsken, så är plasten kanske inte det optimala materialet. Man beräknar att plasten har försämrats märkbart efter ca 2-3 år och då inte längre uppfyller rimligt ställda säkerhetskrav.
Glasfiber, i de olika compositblandningar som förekommer, påverkas i princip inte av UV-strålning vilket innebär att skalet inte under de tidsperioder som andra delar av hjälmen klarar påverkas märkbart negativt ur säkerhetssynpunkt.

Inredningens viktigaste beståndsdel är frigoliten.
Den är till för att dämpa kraften så mjukt som möjligt om du slår skallen i backen. Gammal frigolit blir spröd och tar du en gammal frigolitbit och bryter den går den av i ett moln av fragment, en färsk böjer du bara. Självklart är inte den spröda frigoliten särskilt bra som stötdämpande material. Generellt säger man att frigoliten gjort sitt efter ca 6 år.

Så väljer du en plasthjälm ska den kasseras efter 2-3 år och glasfiberhjälmen efter ca 5-6 år om du valt hjälmen för att få en acceptabel säkerhet.

Tänk också på att hjälmnormerna graderas upp efterhand och den nya normen E22.05 är den som gäller nu (kom 2004). De hjälmar som lever på dispensen från 1970 (SIS-godkännanden) är inte lämpliga att använda av säkerhetsskäl.

Vi vill i sammanhanget också påpeka att visir påverkas av kemiska preparat och du ska vara försiktig med alla kemiska material i kombination med plaster, så även hjälmskalet om du valt en plasthjälm.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen