HAKBANDSLÅSNINGAR

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Det finns två olika system för låsning av hjälmens hakband, snabblåsning och D-öglor.

Snabblåsningar sitter framför allt på billigare hjälmar. Låsmekanismen är en eftergift till kundens önskemål om en enkelt hanterbarhet. Fördelen är att det bara är en låstunga som ska in i en låsmekanism. Det finns många olika tekniska lösningar på funktionen men vanligast är att låsmekanismen sitter på hakbandet och ser ut som en pil eller fyrkant med ett fyrkantigt hål i mitten (som en tavelram). Klackarna som håller ihop låset är oftast inte mer än ca 3 mm sammanlagt. Vid större påfrestningar kan en sådan låskonstruktion ge hållfasthetsproblem, inte minst därför att väldigt få sköter om låset genom att göra rent och smörja upp det med skäliga mellanrum, låset sitter faktiskt väldigt utsatt till för regn och smuts och kan kärva.

I alla professionella sammanhang används istället D-öglor. Det är två öglor som ser ut som bokstaven "D" och hakbandet ska genom båda och tillbaks genom en. Det ger en mycket säker låsning och spar en infästningspunkt för hakbandet. Hakbandet blir automatiskt rätt justerat varje gång man låser hjälmen vilket minskar risken för felaktigt justerat hakband och det finns inga detaljer som kräver underhåll.

Ur säkerhetssynpunkt är D-öglor att föredra och det diskuteras att denna lösning ska komma som krav på alla nya hjälmar. Diskuterar du säkerhet ska du utan tvekan välja en hjälm med D-låsning.

D-Öglor

MC-Poolen