HJÄLMARS SKALMATERIAL

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Vi delar in glasfiberhjälmarna i tre grupper efter skalens principuppbyggnad.

För jämförelsens skull hävdar vi att glasfiber är att föredra framför plast ur kraftfördelningssynpunkt samt av livslängdsskäl.

De enklaste (men dock fortfarande bra) glasfiberhjälmarna har skal bakade i ett lager med ett relativt homogent material.

Ovanför dessa finns trikomposit som bakas i ett lager men med tre olika glasfibermaterial.

Högst upp finns laminerade skal som bakas i ett antal (oftast tre eller fyra) skikt med härdning emellan. Dessa kan närmast jämföras med den laminerade vindrutan i bilar (där det är ett lagkrav). Syftet är att ytterligare öka skalets kraftfördelande egenskaper.

Hjälmars skal kan vara i en storlek för samtliga storlekar eller för bättre hjälmar i upp till ett separat skal för varje storlek. Ju fler skalstorlekar dest bättre.

Tänk på att om du väljer din hjälm för stor (och det är mycket vanligt) spelar övriga säkerhetsresonemang inte särskilt stor roll eftersom hjälmen inte skyddar dig på ett bra sätt om inte både form och storlek är korrekta.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen