HJÄLMNORM E22.05

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Hjälmar godkänns enligt en gemensam europeisk norm och den sedan 2004 gällande heter E22.05. Det är fabrikanten som väljer exemplar av hjälmen och den testas alltid i storlek M.

Det innebär att en hjälm ska uppfylla slagtester mot fyra punkter på hjässan enligt samma norm oavsett testande land eller institut. Nedre delen av hjälmen (i princip under öronen) testas inte, inte heller pannan (tänk på hjälmar med inskjutbart solvisir).

I praktiken är det dock så att vissa länder inte tar lika allvarligt på testförfarandet varför en i ett "snällt" land tveksamt godkänd hjälm troligen blivit underkänd i en mer seriös test. Av något outgrundligt skäl är väldigt många av de billigaste hjälmarna godkända enligt E13 (Luxemburg) som inte har något eget testinstitut. SHARP (engelsk uppföljande undersökning) har gett mycket uppseendeväckande resultat som av många seriösa testinstitut, bland annat det amerikanska SNELL, anses klart tveksamma. Ibland har hjälmar som inte godkänts enligt SNELL (som själva väljer exemplar) fått höga betyg i SHARP. Ta därför gärna deras uppföljning med en (stor) nypa salt. Som kuriosa kan nämnas att hjälmar med uppsågade skal godkänts enligt E22.05 vilket då förutsätter att slaget måste komma på någon av de i förväg i E22.05 bestämda slagpunkterna. Ironiskt kan man då säga, krocka enligt testnormen, annars kan det gå illa! Arai fick sin söndersågade RX7 Corsair godkänd enligt E22.05. Arai ville se om man kunde såga sönder en hjälm och fortfarande klara normen (Arai gör annars bland de säkraste hjälmarna)! Vi tycker att detta är skrämmande, för att inte säga hästhandlarmetoder, av de som bestämt norm.

Ta alltså inte normen som en garanti för din säkerhet utan lägg till lite sunt förnuft, den billigaste hjälmen är sannolikt inte den bästa.

Det finns principiella resonemang om skalmaterialens betydelse och man måste vara medveten om att de testvärden som anges avser nya hjälmar. De flesta anser att glasfiber i de olika compositblandningar som förekommer är att föredra jämfört med plast. Det kan trots allt förekomma olika nivåer på säkerhet även om den billigare hjälmen klarar normen. Den billiga hjälmen kanske bara med nöd och näppe klarat sig i en tveksam test medan den dyrare klarar normen med god marginal hos ett seriöst testinstitut.

Man bör även ta hänsyn till användningsområdet vid avvägningen pris/säkerhet. För t.ex. mopedåkning kan det anses som "överkurs" att välja en dyr glasfiberhjälm då hastigheterna i allmänhet är lägre medan i stort sett alla av våra MC-kunder väljer glasfiberhjälmar.

Mer påkostade hjälmar har olika storlekar på skalet för olika storlekar. Så kan t.ex. skalet på storlekarna XS och S vara mindre än skalet på storlek M och därigenom kan fabrikanten optimera säkerheten för fler storlekar. Varje skalstorlek måste testas separat. De mest påkostade hjälmarna görs i separata skal för varje enskild storlek. Detta innebär även mindre viktskillnader mellan de olika storlekarna. Denna faktor vägs tyvärr inte in i godkännandenormen.

I normen ingår inte bedömningar om försämringar på grund av hjälmens ålder och man har inte kombinerat godkännandenormen med att äldre svenska normer upphör att gälla (SIS). Och i ärlighetens namn är väl det närmast patetiskt att man lagligt kan köra omkring i en kanske 50 år gammal hjälm utan något som helst skyddsvärde, detta som man samtidigt diskuterar hur man ska kunna öka säkerheten på nytillverkade hjälmar. Livslängden på en plasthjälm räknas till 2-3 år och på en glasfiberhjälm till mellan 5 och 7 år.

Vi vill i sammanhanget också påpeka att visir påverkas av kemiska preparat och du ska vara försiktig med alla kemiska material i kombination med plaster, så även hjälmskalet om du valt en plasthjälm. Visiren ingår inte i testnormen men kan ändå skada om de inte sköts rätt. Kör inte heller med gamla och repiga visir.
Det förekommer lagstiftning i flera länder om max 5% mörkhetsgrad i visir. Det är ju så att om man väljer ett mycket mörkt visir kommer det att begränsa sikten i mörker och det är ytterst få som har ett extra transparent visir med sig så att man kan byta när mörkret kommer. Har man istället solglasögon kan man stoppa undan dessa när det börjar bli väl mörkt.

Även val av passform och storlek har stor betydelse. Hur bra och dyr hjälm du än väljer att köpa får du inte den säkerhet du kunde haft om inte hjälmen valts med hänsyn till dig som individ.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen