BOGVISIRLÅSNINGAR

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Bogvisir är benämningen på hakpartiet (den "lösa delen") på öppningsbara hjälmar.

Det som håller bogvisiret på plats är två skruvar vid tinngarna samt en låsmekanism vid käken. Det är detta som ska stå emot krafterna i en olyckssituation.

Öppningsbara hjälmar är att betrakta som en öppen hjälm med ett komfortskydd för ansiktet.

Det är värt att notera att en öppningsbar hjälm inte kan jämföras med en integralhjäl. Då kraft inte kan fördelas över en skarv är öppningsfunktionen därför en lösning som måste vägas mot dina krav på skydd i en olyckssituation. Sannolikt tar du av dig hjälmen när du stannar och att köra med bogvisiret öppet under färd är absolut inget man rekomenderar. Det är inte nödvändigtvis lättare för dig som har glasögon med öppningsbart. Däremot finns det yrkesmässiga behov (poliser, trafikskollärare och budkillar för att ta några exempel) samt för de personer som känner att man snabbt måste kunna få fritt framför ansiktet. Det tar inte många sekunder extra att ta av sig en integralhjälm.

De mest påkostade integralhjälmarna är förstärkta i hjälmens nederkant för att fördela kraften på bästa möjliga sätt. Med öppningsfunktionen förstör man denna möjlighet till kraftfördelning även om man kan hävda att enklare integralhjälmar inte är förstärkta. Något är bättre än inget. Har du otur så slår du den bogvisiret. I bästa fall försvinner det men hamnar det mellan dig och asfalten har du otur och kan göra dig rejält illa. Vissa fabrikat har därför valt att inte ha öppningsbara hjälmar i sina sortiment av just säkerhetsskäl.

Dock kan bogvisiren låsas olika bra.
Det finns faktiskt hjälmar med bogvisir som fästs med tryckknappar. Betrakta dessa som en öppen hjälm med försämrad säkerhet.
Om bogvisirslåsningen är i plast på endast ena sidan är det den enklaste och mest osäkra lösningen. Vi avråder från dessa hjälmar.
Nästa nivå är plastlåsningar på båda sidor. Detta är i praktiken den enkalste lösningen bland etablerade hjälmfabrikat.
Om fabrikanten använder metall i låsningsmekanismen ger detta en viss positiv skillnad men låsningen lär gå sönder där den är svagast.
Bäst är om både hjälmens och bogvisirets låsdetaljer är i metall.

Själva öppningsfunktionen (knappen) kan vara på i huvudsak två sätt. En knapp på in eller utsida av hakan samt en något säkrare tvåhandsöppning.

Tänk på att hjälmens godkännande enligt E22-05 trots allt bara innebär att den uppfyller en ganska låg miniminivå. Glöm inte heller att hjälmens form och storlek är nog så viktigt i säkerhetsdiskussionen. Räkna med att en öppningsbar hjälm väger ca 150 gram mer än en integralhjälm.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen