ARAI SKIKTAD FRIGOLIT

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Eftersom den mänskliga kroppen har vissa anatomiska begränsningar så försöker hjälmtillverkarna kompensera dessa brister med tekniska åtgärder.

För skallens del innebär det att vi inte tål slag från alla riktningar lika bra.

ARAI har i alla sina hjälmar s.k. skiktad frigolit. Syftet är att dämpa slaget mot skallen på olika sätt beroende på var slaget träffar. Lösningen är att ge frigoliten olika densitet (täthet eller hårdhet) i olika delar av hjälmen. Arai har inte frigoliten uppdelad i segmant utan den gjuts i ett stycke. Den lösningen anses som den tekniskt mest avancerade och hjälper dig som hojåkare att minska risken för skador.

Det relativt hårda skalet i glasfiberhjälmar (som numer alltid är en compositblandning) fördelar kraften och frigoliten dämpar slaget. ARAI har dessutom laminerade skal i de flesta av sina hjälmar vilket ytterligare förbättrar slagfördelningen jämfört med traditionell teknik för glasfiberhjälmar.

Shoei har en annan teknisk variant på samma tema

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen