ARAI SKALMATERIAL

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

För att uppnå högsta möjliga säkerhet i respektive prisnivåer använder sig ARAI av olika (dyra) kompositblandningar.

Det finns tre olika skalmaterial i ARAI´s modellprogram.

Notera att även ARAI´s enklaste compositblandningar är bland de mest respekterade på marknaden.
Därutöver har man både olika material och tekniker för att förstärka skalet så att det kan fördela ut slagkraften på ett så säkert sätt som möjligt vilket innebär att de dyrare ARAI hjälmarna har ett osedvanligt gott skydd men även ARAI´s enklaste material är bland det bästa som finns.
Dessutom arbetar man med skiktad frigolit som inredningsmaterial.

SKALMATERIAL

SFL, Super Fibre Laminate

Enklaste skalmaterialet i ARAI familjen. Ett mycket bra skalmaterial som jämfört med de flesta glasfiberhjälmarnas material är lättare men fortfarande utan att skalet tappar i styrka.

cLc, Complex Laminate Construction

Vanligaste skalmaterialet i ARAI familjen. Ett mycket lätt skalmaterial som samtidigt är starkare än SFL. Tillåter att ARAI kan gå ner i densitet i inredningsmaterialet (frigoliten). Sammantaget ger detta en mycket högklassig konstruktion som ger dig som användare ovanligt hög säkerhet. Användes t.ex. i NR-5 som vunnit bland annat tidningen Bike´s hjälmtest -2002.

ScLc, Super Complex Laminate Construction

Framtaget från rymdteknologins glasfiberkonstruktioner. Ca 40% starkare än standard glasfiber avseende böjning och dragning.

SKALKONSTRUKTION

SNC, Structural Net Composite

ARAI´s näst mest avancerade skalkonstruktion. Det innehåller ett förstärkande nätmaterial (structural net reinforcing material) inbäddat mellan ARAI´s ScLc lager. Materialet binder samman de olika ScLc lagren på ett starkare sätt. SNC tillåter samtidigt att mer vikt flyttas från toppen av skalet vilket reducerar totalvikten och sänker tyngdpunkten. Började användas 2003 i RX7 Corsair.

PB SNC, Structural Net Composite

ARAI´s nyaste och mest avancerade skalkonstruktion som skiljer sig från SNC genom användandet av AR-Mat i pannan. Det innehåller ett förstärkande nätmaterial (structural net reinforcing material) inbäddat mellan ARAI´s ScLc lager. Materialet binder samman de olika ScLc lagren på ett starkare sätt. SNC tillåter samtidigt att mer vikt flyttas från toppen av skalet vilket reducerar totalvikten och sänker tyngdpunkten. Började användas 2009 i RX7 GP.

AR-Mat

Ett organiskt material som används i de dyraste hjälmarna för att förstärka konstruktionen i pannan.

ARAI´s flerlagerskonstruktioner

ARAI har i alla modeller skalet uppbyggt i flera skikt. Syftet är att fördela ut kraft på ett bättre sätt. Det finns modeller med tredubbelt och fyrdubbelt laminerade skal. Konstruktionstekniken kan möjligen jämföras med en laminerad vindruta i en bil.

Läs gärna mer om hjälmars säkerhet under "lär dig mer om hjälmar".

MC-Poolen