SKIKTAD FRIGOLIT I ARAI-HJÄLMARNA

PERSONLIG UTR

JET-HJÄLMAR

PLASTINTEGRAL

GLASFIBER-INTEGRAL

ÖPPNINGSBARA

Eftersom den mänskliga kroppen har vissa anatomiska begränsningar så försöker hjälmtillverkarna kompensera dessa brister med tekniska åtgärder.

För skallens del innebär det att vi inte tål slag från alla riktningar lika bra. ARAI har löst detta genom att ge olika slagdämpning från olika riktningar genom olika densitet på frigoliten. Densiteten skiljer mellan olika partier som t.ex. pannkanten och är inte jämförbar med Shoeis utifrån/in lösning.

ARAI har i alla sina hjälmar s.k. skiktad frigolit. Syftet är att dämpa slaget mot skallen på olika sätt beroende på var slaget träffar. Lösningen är att ge frigoliten olika densitet (täthet eller hårdhet) i olika delar av hjälmen utan att för den skull tillverka de olika delarna separat. Lösa bitar som eftermonterats är ur säkerhetssynpunkt en mindre lyckad konstruktionsteknik enligt ARAIs mening. Denna lösning hjälper dig som hojåkare att minska risken för skador.

Det relativt hårda skalet i glasfiberhjälmar (som numer alltid är en compositblandning) fördelar kraften och frigoliten dämpar slaget. ARAI har dessutom laminerade skal i de flesta av sina hjälmar vilket ytterligare förbättrar slagfördelningen jämfört med traditionell teknik för glasfiberhjälmar.

ARAI är ensam om skiktad frigolit på detta sätt även om Shoei har en annan teknisk variant på samma tema

MC-Poolen